• HCL 6 – 30.01.2020 (167 kB)

  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform solicitării de clarificări nr. 14278/05.06.2019, înregistrată în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale cu nr. 6847 din 06.06.2019, având în vedere Instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din O.U.G 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. l, Bolintin-Vale ”- (Componenta A) depus în cadrul apelului cu titlul Apel: POR/383/13/l/Îmbunătăłirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/l/îmbunătătirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România deschis pentru Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9.B,Obiectivul Specific 13.1, POR 2014-2020

 • HCL 5 – 30.01.2020 (186 kB)

  HOTARARE privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 10.000.000 lei, in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes local finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

 • HCL 4 – 14.01.2020 (81 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 14.01.2020 (71 kB)

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special, d-lui Constantin Ionel având funcția de administrator public, să reprezinte Consiliul Local al orașului Bolintin-Vale în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC APA SERVICE SA și să voteze în sensul aprobării ordinii de zi

 • HCL 2 – 14.01.2020 (148 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2020-2021

 • HCL 1 – 14.01.2020 (343 kB)

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2019