✅Proiect finalizat


În Bolintin-Vale, de-a lungul timpului s-a construit, apoi s-a extins o rețea de canalizare în sistem unitar, colectând amestecat atât apele uzate de la consumatorii casnici cât și apele meteorice de pe străzile unde rețeaua exista (în principal pe str. Republicii). Prin realizarea unei noi rețele de canalizare a apelor menajere, rețeaua veche, neconformă fiind, a fost anulată și ne-am găsit în imposibilitatea de a mai colecta și dirija apele meteorice din domeniul public. A devenit o necesitate imediată realizarea unei rețele de canalizare pluvială care să rezolve situația în care ne aflăm și care să ne protejeze de acumulări necontrolate ale apei pluviale. Astfel, am întocmit un studiu de fezabilitate care a fost aprobat de consiliul local și am realizat o achiziție publică cu plată multianuală a lucrărilor, din bugetul local, deoarece nu am identificat o altă sursă de finanțare care să considere eligibile astfel de lucrări. Proiectul s-a limitat la construirea unei rețele îngropate în zona centrală și pe strada Republicii, cu deversare în râul Sabar, prin gura de vărsare situată adiacent străzii Sabar. De-a lungul acestei rețele, au fost construite cămine de racord pentru preluarea apelor meteorice de pe străzile care intersectează strada Republicii.

Colectorul principal este de dimensiuni considerabile, pentru a putea prelua vârfurile de precipitații și a nu produce pagube. Canalizarea pluvială de pe celelalte străzi ale orașului, fie ea îngropata sau tip rigolă carosabilă, dirijează apele către acest colector care deversează în râul Sabar, printr-o stație de pompare modernă, ecologica, prevăzută cu separatoare de hidrocarburi. Realizarea acestei canalizări pluviale pe strada Republicii, foarte importantă pentru orașul nostru, a întârziat demararea și finalizarea lucrărilor de modernizare pe strada Republicii, fapt asumat și fără de care am considerat că nu se putea merge mai departe. La această dată lucrările la rețea sunt terminate, dar se lucrează la finalizarea stației de pompare cu separatoarele de hidrocarburi.

Valoarea proiectului a fost de 8,7 milioane lei, cu finanțare din fonduri naționale și din fonduri locale.

Proiectul a fost finalizat în anul 2020.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut