Anunț privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

OCPI Giurgiu împreună cu Primăria orașului Bolintin-Vale derulează, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), următoarele activități:

  • înregistrează gratuit  terenurile extravilane în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
  • eliberează certificatele pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, ANCPI colectează direct/indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrăriî imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Informațiile cu privire la imobile și proprietari, posesori, alți deținători legali, obținute ca urmare a realizărilor de ănregistrare sistematică, sunt aduse  la cunoștința publică în condițiile legii.

Autoritățile și persoanele implicate în derula activităților de înregistrare sistematică a imobilelor cadrul PNCCF, sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare pentru protecția persoanelor privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CE CÂȘTIGI

1. Vei fi înregistrat GRATUIT în cadastru și cartea funciară;
2. Toată lumea va ști că TU ești proprietar;
3 Lași moștenire copiilor tăi o proprietate SIGURĂ;
4. Poți obține credite bancare în timp SCURT;
5. Poți vinde proprietatea ta RAPID și sigur;
6. Ești PROTEJAT de orice conflict legat de proprietatea ta;
7. Accesezi mai ușor FONDURI EUROPENE.

CE TREBUIE SĂ FACI

1 Mergi la punctul de informare din cadrul Primăriei Bolintin-Vale;
2. Mergi la Primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate;
3. Pregătește actele necesare intabulării și înmânează-le echipei noastre;
4. Colaborează cu echipa noastră atunci când va veni la tine, permite-i accesul pe proprietatea ta, verifică datele din fișa de date care îți va fi prezentată;
5. Mergi la Primărie după afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și verifică dacă informațiile despre proprietatea ta sunt corecte;
6. Depune cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte. Cererea de rectificare poate fi făcută în termen de 60 de zile de la data publicării documentelor tehnnice ale cadastrului la sediul Primăriei și pe pagina de internet a ANCPI.

CE FACEM NOI

1 Înființăm puncte de informare pentru tine;
2. Colectăm copii legalizate ale actelor necesare intabulării;
3. Împreună cu tine identificăm limitele proprietății tale;
4. Facem public statutul tău de proprietar;
5. Intabulăm gratuit proprietatea ta.

Mai multe informații despre programul PNCCF puteți afla accesând site-ul http://www.ocpigiurgiu.ro/pnccf/ sau întrebând la punctul de informare – Primăria Bolintin-Vale, Compartiment Agricol, Program Luni – Joi între orele 8.00-16.00.

Descarcă fișiere atașate

Pliant PNCCF

ANUNȚ – Consiliul Județean Giurgiu

ANUNȚ – Consiliul Județean Giurgiu

„În atenția Primăriei orașului Bolintin-Vale

Prin prezenta, vă informăm că începând cu data de 15.10.2021, în fiecare zi de vineri, între orele 8:30 – 13:00, specialiștii din cadrul Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, își vor desfășura activitatea și în cadrul punctului de lucru din orașul Bolintin Vale, strada Republicii, bloc B1, scara C, parter, respectând legislația în vigoare și procedurile de lucru stabilite la nivelul instituției.”

Punctul de lucru Bolintin-Vale va funcționa în fiecare zi de vineri începând cu data de 15.10.2021, între orele 8:30 – 13:00.

 

Anunț angajare – Compartimentul executare silită

Primăria Oraşului Bolintin Vale, judeţul Giurgiu organizează concurs în data de 09.01.2018, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 12.01.2018, ora 11.00 -interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului financiar-contabil, Compartimentului executare silită.

Condiții minime necesare de acces la post:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent,
  • minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice de inspector grad profesional superior,
  • atestat (certificat) operare calculator.

Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Relaţii la telefon/fax 0246/271187, 0246/270990.

Fișiere PDF

Anunț

Bibliografie

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut