Anunț angajare – Compartimentul investiții și lucrări publice

Primăria Oraşului Bolintin Vale, judeţul Giurgiu organizează concurs în data de 26.01.2018, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 31.01.2018, ora 11.00 -interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie inspector, clasa I, grad profesional debutant (studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent) în cadrul Serviciului arhitect-şef, Compartimentului investiţii şi lucrări publice.

Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Relaţii la telefon/fax 0246/271187, 0246/270990.

Fișiere PDF

Anunț 

Bibliografie 

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentului Executare silită.

Primăria Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Executare silită.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, financiar- contabil,
  • cunoştinţe operare calculator dovedite prin diplomă sau atestat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 02 martie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

Adresa : Str. Libertații, nr.1

Telefon :  0246/271.187 sau 0246.270.990

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut