ANUNȚ DGASPC – Campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de AMP – 08.08.2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (DGASPC) continuă campania de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării, în conformitate cu prevederile legale, a asistenților maternali profesioniști. Această inițiativă face parte din eforturile DGASPC Giurgiu de consolidare și dezvoltare a rețelei de asistenți maternali, contribuind astfel la asigurarea unui mediu familial și afectuos pentru copiii aflați în plasament.

Campania de selecție vine în contextul parteneriatului cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul Proiectului „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cu codul de proiect POCU/480/4/19/127169. Acest proiect, finanțat de Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman, are că scop îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire alternativă a copiilor și promovarea mediului familial că mediu prioritar pentru dezvoltarea lor armonioasă. DGASPC Giurgiu deschide astfel oportunitatea pentru persoanele dedicate și responsabile care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, contribuind la binele și viitorul copiilor aflați în nevoie de protecție și sprijin.

Încurajăm toate persoanele cu un spirit empatic și dornice să ofere un cămin stabil și iubitor copiilor în nevoie să participe la această campanie de selecție. Contribuția fiecărui asistent maternal profesionist poate face o diferență semnificativă în viața copiilor și în comunitatea noastră.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Adresă: Șoseaua Alexandriei, nr 7 – 9, Serviciul Asistență Maternală

Persoană de contact: Mariana Dragnuta

Telefon: 0246/214011, int. 135


Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului – Giurgiu, in scopul consolidării si dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști derulează in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Proiectul TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijitii alternative a copiilor”, cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

In acest context, D.G.A.S.P.C. Giurgiu va informează ca este deschisa campania de recrutare a persoanelor care doresc sa devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua in plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții, in conformitate cu H.G. nr 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist si Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:

 • sa aiba capacitatea deplina de exercițiu;
 • prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, sa prezinte garanții pentru Îndeplinirea corecta a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea si educarea copiilor sai;
 • sa aiba disponibilitatea de timp necesar creșterii si educării copiilor;
 • sa aiba domiciliul stabil in județul Giurgiu;
 • domiciliul sa permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgenta, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;
 • sa aiba in folosința o locuința care sa dispună de spațiu corespunzător, dotat cu pat/patut pentru fiecare copil in parte, cu dependințe corespunzătoare pentru igiena, ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunăstării copiilor, spațiu care sa permită realizarea unei ingrijiri cat mai bune a copiilor;
 • experiența si/sau disponibilitate pentru creșterea si îngrijirea cu ponderenta a doi copii; sa existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor in familie;
 • sa manifeste o atitudine non-discriminatorie fata de persoanele cu nevoi special si fata de minoritățile existente;
 • motivația de a accepta copii in plasament in regim de urgenta, sa fie precisa si clara;
 • sa inteleaga, sa sprijine si sa incurajeze reintegrarea copilului in familie alunei când este posibil sau adopția, după caz;
 • sa aiba disponibilitatea de a lucra in condiții speciale sau de stres (plasament in regim de urgenza, copii cu nevoi special);
 • sa aiba minim cursuri gimnaziale absolvite.

Solicitantii sa nu se afle in următoarele situații:

 • sa fi suferit o condamnare prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive pentru savarsirea cu intenție a unei infracțiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarant abandonat prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive;
 • sa sufere de boli comice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii dati in plasament.

Solicitantii vor depune la sediul Serviciului Asistenta Maternală din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, următoarele documente:

 • CEREREA DE EVALUARE A CAPACITATI DE A DEVENI AMP (formular tipizat care se completează la sediul serviciului);
 • CURRICULUM VITAE (formular tipizat care se completează la sediul serviciului); copii de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
 • adeverința medicala de la medical de familie, care sa prezinte o evaluare complete a stării de sanatate a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuiește;
 • un document care sa ateste dreptul de folosința al solicitantului asupra locuinței.

Persoanele interesate pentru a deveni asistenți maternali profesioniști se pot adresa pentru informații suplimentare, la sediul D.G.A.S.P.C. din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, Serviciul Asistenta Maternală – persoana de contact Mariana Dragnuta – telefon 0246/214011, int. 135

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut