Primăria Orașului Bolintin-Vale prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență  Bolintin-Vale  desfășoară acțiuni de informare publică privind consecințele/efectele negative ale posibilei canicule asupra populației și mediului înconjurător și a tendinței de creștere a numărului incendiilor de miriști și vegetație uscată, ca urmare a nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Materiale de informare preventivă puse la dispoziție de ISU Giurgiu:

Măsuri de prevenire a incendiilor

Pliant – Prevenirea incendiilor la fondul silvic

Pliant – Recoltarea cerealelor paioase si arderea resturilor vegetale

Pliant – Reguli de protectie in perioadele caniculare

Pliant – Reguli privind activitatile de picnic

Ghid practic de prevenire a incendiilor in zone rurale

 

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR:

I. SEZONUL ESTIVAL

în structurile de primire turistice este obligatoriu:
– menținerea în permanență a practicabilității căilor de evacuare a persoanelor și se interzice blocarea acestora cu diferite materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, cărucioare pentru lenjerie, cărucioare pentru curățat, măsuțe mobile pentru roomservice, combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte mărfuri;
– ușile care nu sunt destinate utilizării de către persoanele cazate și au corespondență cu căile de evacuare trebuie marcate corespunzător și păstrate închise sau prevăzute cu dispozitive de autoînchidere;
– se recomandă ca persoanele cu dizabilități. afecțiuni locomotorii sau altele asemenea, să fie cazate la nivelurile inferioare ale clădirilor. în vederea asigurării evacuării rapide și în securitate a acestora;
– la recepție și în fiecare cameră se pun la dispoziția utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulație internațională, informații clare, scrise, privind planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu și posibilitățile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum și modul în care trebuie să se acționeze în astfel de situații.

Reguli minime privind apărarea împotriva incendiilor,ce se recomandă a fi respectate de public:

– la unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afișat pe partea interioară a ușilor camerelor de cazare;
– se identi fică traseele de evacuare față de camera de cazare și butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel;
– în cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate . necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la receptive;
-cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri ușor accesibile; -se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor.

În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

– dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acționarea butonului de semnalizare și anunțarea personalului de la receptive;
– pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat;
– dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiția ca acest lucru să poată fi tăcut în siguranță. La părăsirea camerei dc cazare, se urmărește să fie luată cheia/cartela de intrare;
– să păstreze liniștea și să nu deranjeze comunitățile locale, viața sălbatică sau alți vizitatori;
– să nu arunce țigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
– să respecte ordinea publică și bunele moravuri, conform prevederilor legislației în vigoare;
– să nu desfășoare activități de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și/sau a zonelor indicate pentru activitățile de picnic.

Nerespectarea acestor prevederi legate, atrage sancționarea contravențională asupra persoanelor găsite vinovate, conform Legii Picnicului, cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut