În Monitorul Oficial Partea I nr. 1111/J 7.11,2022 a fost publicată OUG nr. 159/2022, pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

În baza acestui act normativ, elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile.de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors. pe durata cursurilor școlare. Aceste sume sunt asigurate prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați elevii. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social.

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, astfel:
a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună. din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați; decontarea se face pe baza documentelor de transport;
b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați; decontarea se face pe baza documentelor de transport;
c) sumai decontată pentru facilitățile prevăzute Ia lit. a) și b) este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social, precum și pentru alte beneficii sociale.

S-a stabilit de asemenea și cuantumul acestei sume forfetare, respectiv 60 de lei/lună. pentru distanța de pană la 3 km, iar pentru distanțele ce depășesc 3 km, suma de 60 de lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru. în cazul în care costul transportului este mai mare decât 60 de lei/lună, aceasta poate fi majorată cu până la 100% dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. în situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele județelor/sectoarelor municipiului București.

Descarcă fișiere atașate

Anunț Prefectura Giurgiu – Elevii vor beneficia de plata în avans a unei sume forfetare lunare pentru cheltuielile de transport

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut