Proiecte finalizate


Proiecte in derulare

RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE 'ȘCOALA VECHE' ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU - cod SMIS 117361

,cod SMIS cod SMIS 117361, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural / Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării în ce privește axa prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni” .

Pagina dedicata proiectului

ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE - cod SMIS 120135

, cod SMIS 120135, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/SUERD/1.

Pagina dedicata proiectului

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIUL SPITALULUI ORASENESC BOLINTIN-VALE - Cod SMIS 125464

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale/ Prioritatea de investiții 8.1.A – Ambulatorii

Pagina dedicata proiectului

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE - Cod SMIS 120350

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunatațirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învațământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Pagina dedicata proiectului