În data de 12 iulie 2018, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice (MDRAP), a fost organizat de către ROMACT în parteneriat cu MDRAP, evenimentul cu tema „Provocări în utilizarea finanțărilor europene în contextul abordării strategice pentru LOCUIRE în comunitățile ROMACT”, în vederea creșterii capacității autorității locale de a gestiona problemele comunităților dezavantajate în domeniul LOCUIRII.

Evenimentul a fost precedat, în data de 11 iulie 2018, de un atelier de lucru pe tema locuirii, centrat asupra criteriilor de acordare a locuințelor sociale, eveniment la care au participat reprezentanți ai localităților în care se implementează programul ROMACT și experți ai programului, alături de echipa națională de implementare.

Primăria Orașului Bolintin-Vale (POBV), în calitatea sa de partener ROMACT, a fost invitată să participe la acest eveniment, fiind reprezentată de domnul primar Daniel TRĂISTARU.

Evenimentul a fost desfășurat în contextul demersurilor ROMACT de sprijinire a localităților partenere pentru identificarea de soluții viabile la problemele diverse cu care se confruntă în domeniul locuirii sociale, în contextul în care există o partajare a competențelor în materie între palierele naționale, regionale și locale care uneori generează confuzii/neînțelegeri.

Au fost realizate schimburi de bune practici între reprezentanții primăriilor și au fost indicate diverse probleme/dileme cu care se confruntă la nivel local vizavi de cazurile sociale și cum trebuie acestea abordate, care este setul de criterii utilizat în acordarea de locuințe sociale, cum se realizează anchetele sociale și este realizată departajarea, cum percep și respectă relaționarea dintre legile care se referă la domenii separate, dar interconectate: legislația locuinței, legi fiscale, legi sociale, legi privind administrația publică, legislația antidiscriminare.

Reprezentanții Autorității de Management din cadrul MDRAP au prezentat principalele oportunități de finanțare a locuirii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, împreună cu principiile specifice de selectare a operațiunilor.

Experții ROMACT și-au exprimat capacitatea și disponibilitatea de a oferi soluții posibile de rezolvare a situației de o manieră care să respecte atât normele proiectului CLLD (acţiuni de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii), cât și legislația națională.

Evenimentul a fost benefic pentru partenerii ROMACT, implicit și pentru Primăria Orașului Bolintin-Vale, constituind o platformă de comunicare cu reprezentanții MDRAP/DGDRI/AM POR, permițandu-le să articuleze problemele particulare cu care se confruntă la nivel local, dar și să adreseze și să primească întrebări referitoare la apelurile de proiecte pentru care intenționează să aplice.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale este partener în programul ROMACT

Orașul Bolintin-Vale are o populație de etnie rroma numeroasă, de peste 3000 de oameni, reprezentând aproximativ 25% din întreaga populație a orașului. Problemele specifice unor astfel de comunități mari se regăsesc și aici: condiții de locuire improprii, adandon școlar crescut, căsătorii timpurii.

Pentru rezolvarea acestor situații este nevoie de o bună cunoaștere a comunității, de dialog permanent și de calitate, stabilirea și aplicarea unui plan de acțiuni pe termen mediu și lung. Toate acestea cer o expertiză și abilități pe care este greu sa le acoperi prin intermediul aparatului primăriei.

Acesta este motivul pentru care consideram acceptarea Primăriei Orașului Bolintin-Vale ca partener al programului ROMACT, începand cu data de 8.11.2016, ca o oportunitate extraordinară menită să dea șanse reale pentru soluționarea eficientă a acestor situații.

Prin acest parteneriat, Primăria Orașului Bolintin-Vale are acces nu doar la serviciile de sprijin și de  consiliere oferite de experții ROMACT, cât și la perfecționarea propriului aparat pentru a permite dezvoltarea instituțională în direcția creionării și implementării de politici locale, inclusiv:

  • Acces la experți din domenii conexe cu fondurile europene;
  • Acces la cursuri special organizate ca răspuns la nevoia de dezvoltare și de capacitare profesională a personalului specializat din cadrul primăriilor partenere prin îmbunătățirea cunoștințelor în domeniile Manager de proiect, Expert accesare fonduri structurale și de coeziune sau Expert Achiziții Publice;
  • Sprijinul unui facilitator care oferă îndrumare și coaching (mentorat) personalului din diferitele departamente ale primăriei pentru elaborarea, finanțarea și implementarea măsurilor pentru incluziunea rromilor;
  • Expertiză tehnică prin intermediul unor experți de specialitate.

Printre acțiunile concrete realizate în cadrul acestui parteneriat, amintim:

  • Înființarea unui Grup de Acțiune Locală privind problemele comunității rrome;
  • Realizarea unor sesiuni de dezbateri privind problemele comunității;
  • Întocmirea unui plan de acțiuni pentru rromi, document aprobat de Consiliul Local Bolintin-Vale;
  • Facilitarea relației dintre reprezentantii Primăriei Orașului Bolintin-Vale și comunitatea de rromi;
  • Realizarea de către ROMACT a două campanii de informare și constientizare privind „Un stil de viață sănătos” și căsătoriile timpurii;
  • Acordarea de sprijin din partea unui expert ROMACT pentru membrii echipei de implementare a proiectului „SINCER_BV – Servicii Integrate și Nediscriminare pentru Comunitatea de Etnie Romă din Bolintin Vale”, Beneficiar Asociația Târgoviște spre Europa, în parteneriat cu Europroiect partener SRL, Orașul Bolintin-Vale și Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin Vale.

Membrii comunității au participat la sesiuni de pregătire cu privire la prioritizarea nevoilor, la realizarea unui proiect, la strângerea de fonduri, materializate în luna iulie 2018 în cea mai recentă initiative a Grupului de Acțiune Comunitară – 4.000 de lei au fost strânși pentru acțiunea intitulată „Să ne conectăm”, utilizați pentru achiziționarea materialului necesar pavării a două ulițe adiacente Străzii Palanca. Prin acest proiect,  s-a facilitat accesul la locuințe pentru 60 de familii care utilizeaza aceste drumuri initial impracticabile în perioadele ploioase.

Drumurile fiind de servitute, amplasate pe proprietăți private cu statut juridic incert, lucrările nu puteau fi finanțate din fonduri publice și, astfel, strângerea fondurilor facilitate de ROMACT a fost esențială.

Au fost pietruite 3 drumuri în lungime totală de 800 m, fiind folosite 120 tone de piatră.  Membrii comunității au contribuit cu munca voluntară pentru împrăștierea materialului achiziționat în urma campaniei de strangere de fonduri.

 

Programul ROMACT

În 2013, Comisia Europeană și Consiliul Europei a lansat programul ROMACT, o inițiativă comună menită să ajute primarii și autoritățile locale să coopereze cu comunitățile de romi în vederea dezvoltării de politici și servicii publice pentru toată populația, inclusiv cea de etnie romă.

ROMACT urmărește ca autoritățile locale, în special oficialii aleși și funcționarii publici de rang superior, să răspundă mai prompt și cu mai multă responsabilitate nevoilor comunităților de romi marginalizate. Programul se concentrează asupra generării unui angajament susținut față de politici, lucru care va duce la planuri și măsuri sustenabile de incluziune a romilor.

ROMACT susține mecanismele și procesele bunei guvernări, în conformitate cu principiile Consiliului Europei privind buna guvernare la nivel local. Astfel, programul promovează cooperarea și parteneriatul între autoritățile locale și comunitățile de romi pe baza unor strategii de lucru comun stabilite și a împărțirii proceselor și a rezultatelor. El se bazează de asemenea pe angajamentul comun față de un dialog deschis între majoritate și minoritate. ROMACT oferă administrațiilor locale metodele și instrumentele de lucru pentru a ajunge în mod efectiv la comunitățile unde trăiesc cei mai vulnerabili cetățeni și pentru a le evalua nevoile.

O prioritate majoră a programului o reprezintă facilitarea întăririi capacității autorităților locale de a concepe și a implementa planuri și proiecte de incluziune a romilor. ROMACT le ajută de asemenea la realizarea de propuneri de proiecte cu care să obțină sprijin din fondurile europene și naționale. Programul duce în cele din urmă la dezvoltarea de servicii publice adresate tuturor la nivel local.

În prezent, ROMACT este implementat în aproximativ 63 de municipalități din Bulgaria, Ungaria, Italia, România și Slovacia, în coordonare și corelare cu programul ROMED.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut