Festivalul Toamna Culturală Bolintineană – Ediția a XI-a

Festivalul „Toamna Culturală Bolintineană”
Ediţia a XI-a
octombrie-noiembrie 2023

Ediţia a XI-a a Festivalului „Toamna Culturală Bolintineană” se va deschide sâmbătă, 14 octombrie 2023, cu o manifestare ce va avea în centru festivitatea de premiere a celei de-a XXXII-a ediţii a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Dimitrie Bolintineanu”, concurs organizat de revista „Sud”, în parteneriat cu Filiala Bucureşti-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, Centrul Cultural „Şcoala Veche” Bolintin Vale, Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu şi Editura Sud, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Bolintin Vale.

Programul zilei va mai cuprinde lansarea volumului „Caietele revistei Sud” şi degustarea deliciosului „pâsat boieresc de Bolintin”.

La eveniment, unde participarea este deschisă oricărui doritor, au fost invitate personalităţi culturale ale României de azi: scriitori, jurnalişti, actori, artişti plastici…

Evenimentul de sâmbătă, 14 noiembrie, găzduit, cu începere de la ora 11, de Centrul Cultural „Şcoala Veche”, constituie un prilej cum nu se poate mai nimerit, atât pentru localnici, cât şi pentru vizitatori să ia contact cu valorile culturale şi de patrimoniu bolintinene şi să afle mai multe despre realizările cultural-edilitare recente ale comunităţii noastre.

Se întrerupe alimentarea cu energie electrică | Bolintin Vale – Str Republicii , Viitorului , Justitiei, între orele 09:00 – 15:30

Se întrerupe alimentarea cu energie electrică Bolintin Vale – Str Republicii , Viitorului , Justitiei, între orele 09:00 – 15:30.

E-Distribuţie Muntenia a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretăm neplăcerile resimțite de clienți în cazurile în care aceste lucrări, efectuate pentru a preveni eventuale probleme în alimentare, perturbă temporar activitățile acestora.

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții.

In judetul Giurgiu
Ziua / Data
Localitatea, strada afectata Orar
Vineri ,

18 August 2023

Bolintin Vale, Str Republicii , Viitorului , Justitiei 09:00 – 15:30

ANUNȚ DGASPC Giurgiu – Campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de asistenți maternali

ANUNȚ DGASPC – Campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de AMP – 08.08.2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (DGASPC) continuă campania de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării, în conformitate cu prevederile legale, a asistenților maternali profesioniști. Această inițiativă face parte din eforturile DGASPC Giurgiu de consolidare și dezvoltare a rețelei de asistenți maternali, contribuind astfel la asigurarea unui mediu familial și afectuos pentru copiii aflați în plasament.

Campania de selecție vine în contextul parteneriatului cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul Proiectului „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cu codul de proiect POCU/480/4/19/127169. Acest proiect, finanțat de Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman, are că scop îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire alternativă a copiilor și promovarea mediului familial că mediu prioritar pentru dezvoltarea lor armonioasă. DGASPC Giurgiu deschide astfel oportunitatea pentru persoanele dedicate și responsabile care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, contribuind la binele și viitorul copiilor aflați în nevoie de protecție și sprijin.

Încurajăm toate persoanele cu un spirit empatic și dornice să ofere un cămin stabil și iubitor copiilor în nevoie să participe la această campanie de selecție. Contribuția fiecărui asistent maternal profesionist poate face o diferență semnificativă în viața copiilor și în comunitatea noastră.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Adresă: Șoseaua Alexandriei, nr 7 – 9, Serviciul Asistență Maternală

Persoană de contact: Mariana Dragnuta

Telefon: 0246/214011, int. 135


Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului – Giurgiu, in scopul consolidării si dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști derulează in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Proiectul TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijitii alternative a copiilor”, cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

In acest context, D.G.A.S.P.C. Giurgiu va informează ca este deschisa campania de recrutare a persoanelor care doresc sa devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua in plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții, in conformitate cu H.G. nr 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist si Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:

 • sa aiba capacitatea deplina de exercițiu;
 • prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, sa prezinte garanții pentru Îndeplinirea corecta a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea si educarea copiilor sai;
 • sa aiba disponibilitatea de timp necesar creșterii si educării copiilor;
 • sa aiba domiciliul stabil in județul Giurgiu;
 • domiciliul sa permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgenta, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;
 • sa aiba in folosința o locuința care sa dispună de spațiu corespunzător, dotat cu pat/patut pentru fiecare copil in parte, cu dependințe corespunzătoare pentru igiena, ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunăstării copiilor, spațiu care sa permită realizarea unei ingrijiri cat mai bune a copiilor;
 • experiența si/sau disponibilitate pentru creșterea si îngrijirea cu ponderenta a doi copii; sa existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor in familie;
 • sa manifeste o atitudine non-discriminatorie fata de persoanele cu nevoi special si fata de minoritățile existente;
 • motivația de a accepta copii in plasament in regim de urgenta, sa fie precisa si clara;
 • sa inteleaga, sa sprijine si sa incurajeze reintegrarea copilului in familie alunei când este posibil sau adopția, după caz;
 • sa aiba disponibilitatea de a lucra in condiții speciale sau de stres (plasament in regim de urgenza, copii cu nevoi special);
 • sa aiba minim cursuri gimnaziale absolvite.

Solicitantii sa nu se afle in următoarele situații:

 • sa fi suferit o condamnare prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive pentru savarsirea cu intenție a unei infracțiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarant abandonat prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive;
 • sa sufere de boli comice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii dati in plasament.

Solicitantii vor depune la sediul Serviciului Asistenta Maternală din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, următoarele documente:

 • CEREREA DE EVALUARE A CAPACITATI DE A DEVENI AMP (formular tipizat care se completează la sediul serviciului);
 • CURRICULUM VITAE (formular tipizat care se completează la sediul serviciului); copii de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
 • adeverința medicala de la medical de familie, care sa prezinte o evaluare complete a stării de sanatate a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuiește;
 • un document care sa ateste dreptul de folosința al solicitantului asupra locuinței.

Persoanele interesate pentru a deveni asistenți maternali profesioniști se pot adresa pentru informații suplimentare, la sediul D.G.A.S.P.C. din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, Serviciul Asistenta Maternală – persoana de contact Mariana Dragnuta – telefon 0246/214011, int. 135

Cetățenii au participat în număr mare la campania de testare și stadializare pentru hepatitele virale și a campaniei de screening de cancer colorectal

Cetățenii au participat în număr mare la campania de testare și stadializare pentru hepatitele virale și a campaniei de screening de cancer colorectal

Astăzi, comunitatea din Bolintin-Vale a oferit o demonstrație exemplară de responsabilitate față de propria sănătate și s-a alăturat într-un număr impresionant campaniei de testare și stadializare pentru hepatitele virale și campaniei de screening de cancer colorectal, derulate cu succes în cadrul Caravanei Livero 2 – SUD. Evenimentul, desfășurat în intervalul orar 9.00-16.00, a reprezentat o oportunitate inestimabilă pentru cetățeni de a beneficia de testare și evaluare medicală, având ca rezultat identificarea precoce a unor posibile afecțiuni.

Datorită parteneriatului cu autoritățile locale, Caravana Livero 2 – SUD a fost disponibilă în două puncte strategice din oraș: Sala de Sport a Liceului „Dimitrie Bolintineanu” de pe Strada Republicii numărul 2B și pe Strada Palanca nr. 100. Echipa medicală din cadrul prestigiosului Institut Clinic Fundeni, alcătuită din medici gastroenterologi și asistente medicale, a coordonat acțiunea de testare și stadializare pentru hepatitele virale B și C, oferind pacienților depistați un plan individualizat de investigații și tratament. Cu sprijinul medicilor de familie, cetățenii interesați au beneficiat de testarea rapidă pentru virusurile hepatitice B și C, în timp ce echipa dedicată partenerului oficial, Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), a oferit suport și consiliere.

Concomitent cu campania de testare pentru hepatitele virale, a avut loc și o campanie de screening pentru cancerul colorectal. Întrucât acest tip de cancer poate fi prevenit prin identificarea precoce a leziunilor, persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani au beneficiat gratuit de această inițiativă. Screeningul a avut drept scop depistarea timpurie a potențialelor afecțiuni, sporind astfel șansele de vindecare și îmbunătățirea calității vieții pacienților.

Ne dorim ca acest eveniment să servească drept exemplu pentru comunitățile din întreaga țară, subliniind importanța priorității acordate sănătății personale și realizând că împreună putem lupta cu succes împotriva hepatitelor virale și a altor afecțiuni grave.

Mulțumim tuturor celor implicați și vă încurajăm să rămâneți vigilenți și să aveți grijă de sănătatea voastră!

Pentru mai multe informații despre inițiativele medicale viitoare, vă rugăm să contactați:

Institutul Clinic Fundeni: www.icfundeni.ro 

Proiect LIVERO: ANUNȚ LANSARE PROIECT

Asociația Română Anti-SIDA (ARAS): www.arasnet.ro 

Primăria Orașului Bolintin-Vale: www.bolintin-vale.ro

ACTUALIZARE – Testare și analize medicale gratuite pentru hepatite și realizare screening de cancer colorectal

ACTUALIZARE – O VESTE BUNĂ!
Caravanei de testare pentru HEPATITELE virale organizată în data de 25 IULIE în Orașul Bolintin-Vale, i se va alătura o echipă medicală pentru realizarea SCREENINGULUI DE CANCER COLORECTAL.
CANCERUL COLORECTAL poate fi prevenit!
Persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani beneficiază GRATUIT de screening.

Astfel, vă așteptăm pe 25 IULIE, la Sala de Sport a Liceului Dimitrie Bolintineanu din str. Republicii nr. 2B și în Str. Palanca 100 la cea mai amplă acțiune de TESTARE GRATUITĂ ȘI SCREENING PENTRU HEPATITE ȘI CANCER COLORECTAL realizată de INSTITUTUL CLINIC FUNDENI și ARAS în parteneriat cu PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLINTIN-VALE.


 

TESTARE SI ANALIZE MEDICALE GRATUITE PENTRU HEPATITELE B SI C
Marți, 25 IULIE, BOLINTIN-VALE, 09:00-16:00
Caravana se va afla în două puncte din oraș :
Sala de Sport a Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, Strada Republicii numărul 2B și
într-o altă locație situată pe Strada Palanca nr. 100.

Campanie de testare și stadializare pentru hepatitele virale la Bolintin-Vale, județul Giurgiu, în data de 25 iulie.
Caravana Livero 2 -SUD va ajunge marți, 25 iulie, la Bolintin-Vale în județul Giurgiu unde se va afla în intervalul 9.00-16.00, în două locații.
În baza unui parteneriat cu autoritățile locale, caravana se va afla în două puncte din oraș – Sala de Sport a Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, Strada Republicii numărul 2B și într-o altă locație situată pe Strada Palanca nr. 100.
Acțiunea de testare și stadializare (continuarea investigațiilor specifice pentru pacienții depistați cu virusul hepatitic B sau C) va fi coordonată de o echipă medicală din cadrul Institului Clinic Fundeni formată din medici gastroenterologi și asistente medicale.
Vor fi alături medici de familie care vor asigura testarea rapidă pentru virusul hepatitic B și C persoanelor interesate și echipa partenerului oficial al proiectului Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) pregătită să ofere suportul și sprijinul celor depistați pozitiv sau care doresc să se testeze.
Toți pacienții depistați cu virusul hepatitic B sau C în cadrul caravanei Livero 2 -SUD cu ocazia acestei acțiuni vor beneficia de continuarea analizelor specifice în aceeași zi!
HEPATITA NU ESTE O SENTINȚĂ! TESTEAZĂ-TE ACUM!
#ZiuaMondialădeLuptăÎmpotrivaHepatitelor

Descarcă posterul în format PDF:

Poster – TESTARE SI ANALIZE MEDICALE GRATUITE PENTRU HEPATITELE B SI C

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut