Întrerupere în furnizarea energiei electrice! 23.03.2017

Bună ziua,

Conform informării primite din partea Enel Muntenia, in data de 23.03.2017, între orele 08:00 si 16:00,  se va întrerupe furnizarea energiei electrice pe următoarele străzi:

  • str. Poarta Luncii, la ieșire din Bolintin-Vale către Malu Spart;
  • ultima și penultima strada din Bolintin-Vale spre Malu Spart.

Multumim de înțelegere!

Obligații cetățenești privind păstrarea curățeniei

Dragi Concetățeni,

Vine primăvara și fiecare gospodar își primenește gospodăria. Avem grijă de gospodăriile noastre dar trebuie să avem grijă și de spațiile publice pe care le împărțim cu ceilalți.

Pentru a preveni eventuale situații neplăcute, ne facem datoria să vă reamintim regulile privind curațenia, ce trebuie respectate pe teritoriul orașului Bolintin-Vale, conform Regulamentului de Igienizare aprobat de Consiliul Local al Orașului Bolintin Vale:

Cap III. Amenajarea si întreţinerea parcurilor, zonelor verzi, grădinilor publice, locurilor de joacă pentru copii si a mobilierului urban.

Art.6. În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi şi a locurilor de joacă pentru copii, de pe raza oraşului Bolintin-Vale, săvârşirea următoarele fapte constitue contravenţii: a) însuşirea arborilor, puieţilor, lăstarilor doborâţi de fenomene naturale, tăiaţi sau scoşi din rădăcini în urma unei aprobări legale de către alte persoane decat cele autorizate în acest sens; b) distrugerea, degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a mobilierului urban aferent parcurilor şi zonelor verzi, răsturnarea coşurilor de gunoi, aşezarea cu picioarele pe băncile amplasate în aceste zone; c) schimbarea destinaţiei zonelor verzi, fără autorizaţie; d) circulaţia cu motociclete, motorete sau motoscutere în incinta parcurilor; e) accesul cu animale de companie în incinta parcurilor de pe raza oraşului Bolintin-Vale; f) lăsarea liberă a animalelor de companie pe zonele verzi de pe perimetrul public al oraşului; g) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuşti ornamentali; h) practicarea jocurilor sportive sau distractive în afara locurilor special amenajate în acest scop; i) fixarea pe arborii din parcuri sau zonele verzi ale oraşului, inclusiv pe stâlpii de iluminat public de afişe, anunţuri sau alte inscripţii; j) degradarea, murdărirea sau practicarea de inscripţii sau însemne prin scrijelire a monumentelor de orice fel; k) distrugerea gardurilor şi împrejmuirilor ornamentale de pe domeniul public al oraşului; l) folosirea fântânilor arteziene pentru spălat, scăldat, precum şi aruncarea în bazinul acestora de deşeuri, pietre sau alte obiecte; m) aruncarea gunoiului pe aleile parcurilor sau pe zonele verzi, pe trotuarele adiacente acestora.

Art.7. Contravenţiile prevăzute de art.6 se sancţionează cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 300 lei la 1.000 lei pentru persoanele juridice. Pentru a putea citi și descărca întregul regulament privind igienizarea, vă rugăm apăsați click aici.

Vă mulțumim!

Conducerea Primăriei Bolintin-Vale

Contractul de pubelă și declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare

Încheierea contractului pentru pubelă se face la sediul Primăriei în clădirea din spate (cea albă), fiind necesară o copie după actul de identitate al proprietarului imobilului.

Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumulul taxei speciale de salubrizare se completează la sediul primăriei, în clădirea cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin-Vale, a 4-a ușă pe partea dreaptă, parter.

În declarația de impunere este obligatoriu să se menționeze proprietarul imobilului.

IMPORTANT!

În conformitate cu Art. 493 din Codul Fiscal,

Alin.2, Constituie contravenţii :

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere ;

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere.

Alin. 3, Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

Fișa de impunere si alte informații utile se gasesc pe pagina: https://www.bolintin-vale.ro/servicii-publice/administratia-domeniului-public/

Mulțumim,

Conducerea Primăriei Orașului Bolintin-Vale

Apel către deținătorii de utilaje agricole – NU MURDĂRIȚI DRUMURILE!

Odată cu începerea lucrărilor agricole de primăvară aducem la cunoștință posesorilor de utilaje agricole că au obligația, conform Cap. 2, Art. 3, litera b, din „Regulamentul privind gospodărirea orașului Bolintin-Vale în domeniul igienizării, salubrizării locurilor publice și de protecie a mediului”, aprobat de Consiliul Local  cu numărul 81/ 20.12.2016, de a-și curăța anvelopele utilajelor agricole înainte de a intra pe drumul public.

(mai mult…)

Asigurarea obligatorie a locuinței

Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile Legii 260/2008, aveți obligația să vă asigurați locuința și să prezentați la Primăria Orașului Bolintin-Vale copia poliței de asigurare;

Vă recomandăm să vă asigurați facultativ și bunurile din acestea;

Rugăm cetățenii orașului să nu permită accesul în locuință a personanelor necunoscute, a celor care oferă spre vânzare diferite produse;

De asemenea, vă rugăm să nu oferiți datele cu caracter personal necunoscuților;

În cazul în care cetățeanul devine victima unei infracțiuni să anunțe de îndată Poliția prin sistemul telefonic 112.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut