Care sunt prioritățile orașului?

În urma constatărilor proprii, a discuțiilor cu cetățenii, a dezbaterilor publice, a sugestiilor/reclamațiilor primite de la cetățeni și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, Primăria Orașului Bolintin-Vale a realizat lista măsurilor, acțiunilor și proiectelor necesar a fi realizate pentru îmbunătățirea condițiilor de trai al cetățenilor din Bolintin-Vale.

Astfel, pe lista proiectelor de realizat se regăsesc:

 • Extinderea rețelelor de apă si de canalizare în toate localitățile din Bolintin-Vale;
 • Repararea drumurilor și modernizarea acestora;
 • Extinderea rețelelor edilitare de gaze, de electricitate;
 • Modernizarea unităților scolare;
 • Salubrizarea localitatăților și administrarea domeniului public;
 • Modernizarea și extinderea iluminatului public;
 • Modernizarea si extinderea infrastructurii social-cultural-educaționale (săli de sport, Casa de Cultură, terenuri de sport, parcuri);
 • Modernizarea infrastructurii sanitare (Spitalul Orășenesc, Policlinica, Dispensarul uman din Crivina, Dispensarul uman din Malu Spart etc.);
 • Modernizarea târgului orășenesc;
 • Reabilitatea Școlii Vechi;
 • Înființarea serviciului public de transport local;
 • Realizarea spațiilor administrative pentru serviciile descentralizate ale statului (șomaj, casa de pensii, direcția de sănătate publică, jandarmeria etc.);
 • Înființarea poliției locale.

Pe lângă proiectele majore enumerate mai sus, în lista sunt și alte proiecte necesare și urgente, precum: construirea unui grup sanitar public în Bolintin-Vale, sistem de monitorizare video a intravilanului localităților etc.

Ordinea priorității acestor proiecte a fost stabilită în funcție de importanța acestora pentru cetățeni, începând cu cele care acoperă nevoi esențiale (sănătate publică, siguranța bunurilor și a persoanelor) până la cele care țin de o bună conviețuire, de recreere și confort.

 

De unde luăm banii?

Sursele de finanțare pentru proiectele orașului Bolintin-Vale sunt următoarele: bugetul local, fonduri alocate de la guvern și fonduri europene.

Din păcate, bugetul local al orașului Bolintin-Vale este insuficient pentru acoperirea nevoilor investiționale. În prezent, bugetul local acoperă funcționarea aparatului primăriei, a instituțiilor subordonate, acoperă cotele de cofinantare si, într-o foarte mică masură, realizarea de investiții, în special cele urgente și de mică anvergură.

În prezent, Primăria caută soluții pentru creșterea bugetului local prin măsuri complementare: creșterea ratei de încasare a taxelor și impozitelor, actualizarea bazei de impozitare, stimularea dezvoltarii rezidențiale și industriale.

Finanțarea din fonduri guvernamentale se realizează prin alocarea de către Guvern a fondurilor necesare pentru realizarea investițiilor considerate prioritare în urma analizei proiectelor venite din toată țara. Prin programul PNDL, Guvernul a alocat orașului Bolintin-Vale aproximativ 8 milioane de Euro pentru perioada 2017-2020. Proiectele finanțate sunt cele din tabelul de mai jos:

Finanțarea din fonduri europene se realizează prin programele operaționale gestionate de Guvern în condițiile prevăzute de ghidurile specifice ale programelor de finanțare și în urma unui proces de selecție.

 

De ce sală de sport înainte de alimentare cu apă și canalizare?

Odată listate toate proiectele necesare și puse în ordinea priorităților, începerea propriu-zisă a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea tuturor condițiilor necesare și de obținerea finanțării. Și de aici încep să apară decalajele. Deși o investiție are prioritate mare, se poate ca sursa de finanțare să nu fie disponibilă și, astfel, ajunge sa fie realizată după o investiție cu o prioritate mai mică dar pentru care a fost disponibilă sursa de finanțare.

De exemplu, lucrările la Casa de Cultură au început înaintea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă de la Malu Spart datorită faptului că derularea acestora s-a facut prin programe diferite, a căror ordine de implementare nu a fost la latitudinea Primăriei.

Dacă ar fi putut fi realizate cu fonduri de la bugetul local, cu siguranță ordinea era inversată, pentru ca putea fi stabilită de către Primărie.

Poate vă intrebați de ce un parc este realizat înaintea unei toalete publice. Pentru că înainte de a realiza o construcție trebuie să avem terenul. În cazul acesta terenul pe care va fi construit parcul a putut fi obținut înaintea terenului pe care se poate amplasa toaleta publică.

 

De ce Bolintin-Vale se mișca mai greu decât Bolintin-Deal?

Primul motiv este acela că Bolintin-Deal a început mai devreme și, astfel, etapele preliminare: identificarea nevoilor, identificarea surselor de finanțare și parcurgerea etapelor administrative erau deja parcurse cand Bolintin-Vale a început. Nu este menirea celor care conduc acum Primăria să analizeze de ce.

Al doilea motiv, și cel mai important, este acela al sursei de finanțare. Spre deosebire de Bolintin-Vale, care are un buget local insuficient, Bolintin-Deal are un buget local care îi permite să realizeze investiții majore și astfel să scape de etapele administrative necesare obținerii fondurilor guvernamentale și/sau europene, micșorând astfel perioada dintre identificarea nevoi și realizarea acesteia. Bugetul local al comunei Bolintin-Deal este alimentat masiv de agenții economici din zona industrială.

 

Care este stadiul proiectelor?

Primăria Bolintin-Vale lucrează pe toată lista de proiecte identificate, fiecare fiind în diferite stadii de realizare. Astfel:

 • În studiu de soluții:
  • Parc Crivina (identificare teren);
  • Teren de sport Crivina (achiziție teren);
  • Înființare piață agroalimentară în Bolintin-Vale (achiziție teren);
  • Înființare bază sportivă în Bolintin-Vale (în curs de achiziție teren);
  • Modernizare dispensar uman Crivina;
  • Modernizare dispensar uman Malu Spart;
  • Extindere și modernizare Spital Orășenesc Bolintin-Vale;
  • Reparații și dotări pentru terenul de sport adiacent parcului de lângă castelul de apă;
  • Reparații platformă în vederea amenajării unei parcări în zona centrală;
  • Reabilitarea vechii canalizări menajere a orașului în vederea autorizării acesteia pentru preluarea apelor meteorice și deversarea acestora în râul Sabar.
 • Studii de fezabilitate în curs de realizare:
  • Parc recreativ în Bolintin-Vale (proiect cu finanțare SUERD);
  • Realizare sensuri giratorii în Bolintin Vale la intersecția DJ 601 cu str. Republicii (la târg) și DJ 601 cu DC 133 (în zona Casa Manolache).
 • Studii de fezabilitate finalizate:
  • Modernizare iluminatul public;
  • Canalizare Malu Spart;
  • Modernizare și extindere Scoala Generală Malu Spart (inclusiv teren de sport);
  • Modernizare Școala Generală Bolintin-Vale (inclusiv teren de sport);
  • Modernizare ambulatoriu (policlinică);
  • Extindere gradiniță Bolintin-Vale;
  • Extindere si modernizare Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu;
  • Infiintarea centurii ocolitoare a orașului Bolintin-Vale (se fac demersuri pentru obținerea unui teren din domeniul public al statului și se asteaptă finalizarea procesului juridic pentru definirea limitei teritoriale dintre Bolintin-Vale și Florești-Stoienești);
  • Înființare toaletă publică în centrul orașului (achiziție clădire).
 • Dosare depuse pentru finanțare:
  • Reabilitare Scoala Veche;
  • Modernizare târg orașenesc în Bolintin-Vale;
  • Alimentare cu apă și canalizare Crivina;
  • Modernizare drumuri Bolintin-Vale – Etapa II;
  • Realizare pod peste râul Sabar în Crivina;
 • În curs de contractare finanțare:
  • Extindere rețea de apă și canalizare Bolintin-Vale;
  • Extindere Școală Gimnazială Malu Spart;
  • Dotare cu mobilier Școala Gimnazială Bolintin-Vale, Școala Gimnazială Malu Spart, Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”;
  • Modernizare drumuri Bolintin-Vale – Etapa I.
  • Extinderea și supraetajarea imobilului existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E.
 • În curs de avizare în vederea obținerii autorizatiei de construire:
  • Amenajare parc în zona Bloc B4;
 • Lucrări contractate pentru care s-a emis ordin de începere a lucrărilor:
  • Amenajare trotuare în intersecția DJ 601 cu DC 133 (de la magazinul Godac pana la schimb valutar);
 • În curs de execuție lucrări:
  • Sală de sport în incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu – 180 locuri;
  • Casa de Cultura;
  • Reabilitare DJ 601;
  • Extindere Scoala Malu Spart
  • Realizare retea INTRANET si achiziție calculatoare pentru aparatul primăriei (proiect transfrontalier).
 • Finalizate:
  • Alimentare cu apă și canalizare în Bolintin-Vale;
  • Site-ul Primăriei (bolintin-vale.ro), pagina facebook;
  • Introducerea facilității de plată on-line a taxelor, impozitelor și amenzilor ;
  • Digitalizarea informațiilor privind taxele și impozitele, registrul agricol, urbanism;
  • Elaborarea noului Plan Urbanistic General.

 

Ce urmează?

Primăria este preocupată pentru realizarea tuturor proiectelor angajate și cu siguranță niciun proiect nu a fost abandonat. În același timp, există o preocupare continuă pentru realizarea lucrărilor de infrastructură absolut necesare.

Sunt în așteptarea finanțării din fonduri europene prin Programul Operational Regional (POR) 5 proiecte pentru care sunt deja realizate studiile de fezabilitate. Se lucrează la proiectele pentru finanțarea prin Programul Național pentru Dezvoltarea Locală (PNDL) Etapa II.

Primăria are în elaborare o strategie de atragere a investițiilor directe în noua zonă industrială, menite să contribuie la creșterea veniturilor la bugetul local și, astfel, la creșterea capacității investiționale a Primăriei.

Consiliul Judetean Giurgiu are în lista sa de investiții, modernizarea DJ 401 A (ieșirea către autostrada), DJ 412 A (ieșirea către Ogrezeni), DJ 601 E (ieșirea cărte Ulmi) și DJ 412 D (drumul către Mănăstirea Buna Vestire).

 

Așteptăm sugestiile și întrebările dumneavoastră la adresa de internet https://www.bolintin-vale.ro/contact/ sau pe pagina de facebook a Primăriei Orașului Bolintin-Vale https://web.facebook.com/primariabolintinvale/.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut