OCPI Giurgiu împreună cu Primăria orașului Bolintin-Vale derulează, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), următoarele activități:

  • înregistrărea gratuită a terenurilor extravilane în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
  • eliberărea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

Principalele activități ale PNCCF sunt  :

  • campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor;
  • identificarea imobilelor și a cetățenilor;
  • realizarea de măsurători cadastrale;
  • colectarea actelor juridice de la deținători;
  • integrarea și prelucrarea datelor și intocmirea documentelor cadastrale;
  • afișarea publică a documentelor cadastrale ;
  • înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori;
  • actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare.

Mai multe informații despre programul PNCCF puteți afla accesând siteul http://www.ocpigiurgiu.ro/pnccf/ sau întrebând la punctul de informare – Primăria Bolintin-Vale, Compartiment agricol, Program Luni-Joi între orele 8.00-16.00.

Vizualizează afișul programului aici: PNCCF-2016-pliant-trifold

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut