✅Proiect finalizat


Proiectul reprezintă un parteneriat transfrontalier între Primăria Orașului Bolintin-Vale și Primăria Municipiului Strazhitsa din Bulgaria, finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, prin care s-a urmărit dezvoltarea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice într-un context de cooperare transfrontalieră.

Principalele activități ale proiectului au fost centrate pe crearea unei platforme on-line pentru cooperare între cele două instituții, instruirea personalului din cele 2 orașe în domenii legate de cooperarea viitoare, oferind acestora echipamentul necesar pentru o mai bună funcționare, comunicare și  informare a comunităților implicate, respectiv acestea au beneficiat de 30 calculatoare, 1 server și un soft pentru facilitarea activităților din primărie și pentru o mai bună coordonare și monitorizare a proceselor.

Platforma de cooperare achiziționată prin proiect are rolul de a asigura managementul intern al fiecărui partener,
garantând un management eficient și o informație exactă obținută în urma activității curente. Astfel, în cadrul Primăriei Orașului Bolintin-Vale a fost realizată Registratura electronică, prin care sistemul administrativ a devenit mult mai abordabil și mai eficient, ajutând la o comunicare mult mai bună între cetățeni si administrația publică, dar și o comunicare transfrontalieră bazată pe informațiile obținute în modulul de management (bune practici, exemple de proiecte viitoare) între cei doi parteneri ai proiectului.

Proiectul a avut o valoare totală nerambursabilă de 1 milion lei, cu finanțare din fonduri europene, naționale și din fonduri locale.

Proiectul a fost finalizat în anul 2018.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut