Regulament cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată


Regulament privind acordarea ajutoarelor de urgență


Regulament privind prestarea unei activități în folosul comunității


Regulament de organizare și funcționare a serviciului pentru administrarea domeniului public al orașului Bolintin-Vale


Regulament de organizare și funcționare al ”Sălilor de sport” din orașul Bolintin-Vale


Regulament cu privire la modul de acordare și folosire a locuințelor de serviciu proprietatea U.A.T. Bolintin-Vale


Restaurare-consolidare și valorificare "Școala Veche" în vederea amenajării centrului multicultural Bolintin-Vale, județ Giurgiu.


Proiectul transfrontalier România-Bulgaria

Proiectul reprezintă un parteneriat transfrontalier între Primăria Orașului Bolintin-Vale și Primăria Municipiului Strazhitsa, în vederea îmbunătățirii sistemului decizional – RÂNDURI DE PODURI ȘI PORȚI (ROBG), finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, prin care se urmărește mărirea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice într-un context de cooperare transfrontalieră.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea durabilă și eficientizarea capacității administrației publice locale și a cooperării în regiunea Dunării, prin intermediul unei platforme on-line, care va fi funcțională ca un mecanism de comunicare și cooperare.

Principalele activități ale proiectului vor fi centrate pe crearea platformei on-line, instruirea personalului din cele 2 orașe în domenii legate de cooperarea viitoare, oferind acestora echipamentul necesar pentru o mai bună funcționare, comunicare și informare a comunităților implicate.

Proiectul a cărui valoare totală este de 299.325,66 Euro, este o inițiativă oportună, într-un context în care cooperarea transnațională este doar un obiectiv asupra unor strategii, iar contextul actual este lipsit de mecanisme eficiente și active de cooperare. Este important pentru o municipalitate să poată împărtăși experiențe, dificultățile sale IT, succese similare și cu alte entități care își pot aduce contribuția. Workshop-urile reciproce și platforma vor avea un impact important asupra relațiilor dintre cei 2 parteneri, iar efectul va continua după finalizarea proiectului.

Printre altele, fiecare dintre cele două primării vor beneficia de 30 calculatoare, 1 server și un software util pentru managementul activităților din primărie. Toate aceste facilități ne vor ajuta să îmbunătățim activitatea desfășurată de primărie, printr-o mai bună coordonare și monitorizare a proceselor.