cod SMIS 120351, beneficiarul proiectului fiind Orașul Bolintin-Vale. Acesta este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Operațiunea B Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.
Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia). Scopul proiectului este creșterea calității procesului educaţional, concomitent cu diminuarea riscurilor de apariție a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii. Implementarea proiectului contribuie la creșterea condiţiilor pentru o educaţie de calitate și creșterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul primar și gimnazial.
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale nr.1 din localitatea Malu Spart, Bolintin – Vale.

Prezentare proiect “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, MALU SPART