Vă informăm că la data de 02.05.2017 situația declarațiilor de impunere și a contractelor de salubritate se prezintă în felul următor:

Declarații de impunere completate : 2316

Contracte pentru europubelă : 2028

Eurocontainere distribuite la blocuri: 127 negre (gunoi menajer), 100 albastre (cartoane și hârtie) și 33 verzi (sticlă, plastic și metal).

Numărul total al gospodăriilor aparținând orașului Bolintin-Vale este de 3788, din care 350 sunt la blocuri, de unde rezultă că a fost completat un procent de 62% al declarațiilor de impunere.

Pe această cale, încurajăm populația să completeze declarațiile de impunere și să achite obligațiile cetățenești.

Pentru moment, stocul de europubele gratis a fost epuizat, urmând ca noul stoc să fie livrat în urmatoarele zile fiind disponibil tot gratuit ca urmare a eforturior Consiliului Local.

 

Încheierea unui contract de prestări servicii salubritate este obligatorie pentru orice deţinător cu titlu de bunuri imobiliare, persoane fizice sau juridice. Aceasta se poate realiza la sediul primăriei între orele 8.00-16.30, de luni până joi.

Pentru încheierea contractului de salubritate sunt necesare copii ale următoarelor documente:

–          Persoane fizice: C.I. proprietar și o factură de utilități (în cazul în care persoana nu are domiciliul stabil în orașul Bolintin-Vale)

–          Persoane juridice: Certificat de înregistrare fiscală, carte identitate administrator, contratul de inchiriere al spațiului sau comodat, ștampilă.

Potrivit Ordinului ANRSC Bucureşti nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, atât operatorul cât și beneficiarul au obligația respectării prevederilor contractului-cadru aprobat de autoritatea naţională de reglementare a serviciului.

Girexim S.A. îşi desfăşoară activitatea de transport a deşeurilor cu personal adecvat și mijloace de transport specializate, în condiţiile de protejare a mediului şi a sănătăţii publice, cu respectarea graficelor de lucru stabilite și cerințele clienților.

Va reamintim ca, în a doua și a patra sâmbătă din lună, se face colectare selectivă dupa cum urmează:

–deșeuri din PLASTIC și METAL, 

– deșeuri din HÂRTIE și CARTON,

– deșeuri din sticlă, depozitate laolaltă într-o singură europubelă.

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

a) in numerar la casieria operatorului;

b) cu filă CEC;

c) cu ordin de plată;

d) prin internet;

e) alte instrumente de plată convenite de părţi.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut