Primăria orașului Bolintin-Vale, reprezentată prin domnul primar Daniel Trăistaru, a participat la cea de a XXV-a ediţie a Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din România (AOR, www.aor.ro).

Evenimentul a reunit primari şi alţi participanţi din oraşele din întreaga ţară şi principalii parteneri de dialog din cadrul ministerelor şi comisiilor parlamentare, conform ,,Programului Adunării Generale AOR, 2017”, printre care:

– Domnul Sorin-Mihai GRINDEANU, Prim-Ministrul ROMÂNIEI;

– Doamna Sevil SHHAIDEH, Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

– Doamna Rovana PLUMB, Ministrul Delegat Pentru Fonduri Europene;

– Domnul Bogdan Puşcaş, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii;

– Domnul Petre DAEA, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Cea de-a XXV-a ediţie a evenimentului a abordat teme importante pentru primarii din mediul mic-urban, printre care:

– Descentralizare, subsidiaritate, autonomie locală şi întărire a capacităţii administrative;

– Susţinerea conceptului Oraşul centru de dezvoltare zonală prin realizarea unui Program Naţional pentru realizarea unor Centre de Dezvoltare Zonală care să asigure resurse suficiente (financiare, materiale, umane, legislative şi instituţionale) pentru exercitarea atribuțiilor autorităților administraţiei publice locale în corespondenţă cu competenţele prevăzute de constituţie şi de celelalte legi în vigoare;

– Poziţia AOR privind salarizarea primarilor, viceprimarilor şi a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului, precum şi al celui din celelalte servicii şi instituţii publice de interes local;

– Reevaluarea şi simplificarea programelor cu finanțare din fondurilor europene pentru a le putea face accesibile şi să corespundă nevoilor reale ale oraşelor;

– Asigurarea de asistenţă privind management tehnic, economic şi juridic pe întreg parcursul solicitării şi implementării proiectelor cu finanţare din fonduri europene;

– Asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectelor care intră sub incidența programelor cu finanțare guvernamentală: PNDL, CNI, ANL și alte programe ale MDRAPFE, precum și cele care țin de celelalte ministere: MMJS, MEN, MS, MADR ş.a;

– Nevoia de clarificare şi simplificare privind legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru evitarea corecţiilor financiare şi a interpretărilor ambigui;

– Semnarea acordului de parteneriat între Asociaţia Oraşelor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru perioada 2017- 2020.

Întalnirea s-a încheiat cu o festivitate de premiere a celor mai activi dintre membrii asociației. S-au acordat premii, pe regiuni, primarilor care s-au implicat activ în dezbateri, au avut inițiativă în promovarea intereselor comune membrilor asociației și au dat dovadă de dedicare în funcțiile pe care le ocupă în instituțiile din care provin.

În cadrul acestei festivități, domnul primar Daniel Traistaru, a primit diploma pentru „Cel mai activ primar de oraș”.

Îl felicităm pe domnul Primar, îi dorim să își păstreze entuziasmul și dedicarea și să transforme Bolintin-Vale în orașul pe care ni-l dorim cu toții!

Declarația domnului primar după primirea trofeului o gasiți accesând linkul de mai jos:

http://giurgiu-net.ro/archives/51547

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut