Vineri, 12 iulie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Daniel Trăistaru, primarul orașului Bolintin-Vale, au semnat contractul de finanțare destinat îmbunătățirii infrastructurii educaționale prin proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare Grădinița Nr. 1, Bolintin-Vale”.

Cererea de finanțare a fost depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Prin acest proiect, administrația locală și-a propus să crească gradul de participare la învățământul preșcolar, în special în rândul copiilor cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Pentru atingerea acestui obiectiv va fi îmbunătățită calitatea infrastructurii educaționale, realizându-se lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a corpurilor existente, asigurându-se pe această cale un mediu adecvat desfășurării procesului didactic. Prin dotarea și echiparea corespunzătoare a spațiilor, va crește calitatea actului educativ desfășurat de cadrele didactice în beneficiul preșcolarilor.

Având o perioadă de implementare de 73 de luni, începând cu 19 august 2015, proiectul vizează investiții a căror valoare totală se ridică la 4.922.516,18 lei. Din aceștia, peste 3,9 milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 600 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 93 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu, au fost depuse de către solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 10 proiecte aferente Axei prioritare 10 se solicită fonduri de peste 66 de milioane de lei.

https://regio.adrmuntenia.ro/fonduri-regio-pentru-reabilitarea-modernizarea-extinderea-si-echiparea-gradinite/article/1797

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut