În data de 13 martie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Daniel Trăistaru, primarul orașului Bolintin-Vale, au  semnat la sediul central al Agenției, contractul de finanțare pentru proiectul „Înființare parc recreativ în orașul Bolintin-Vale” ce are o valoare totală de 4.443.836,24 lei.

Primăria Bolintin-Vale beneficiază de finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, (POR), în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). Din valoarea totală a proiectului, ce depășește 4,4 milioane de lei, peste 3,5 milioane de lei este alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 550 de mii de lei sunt alocate din bugetul de stat, iar aproximativ 84 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului. Proiectul va fi implementat în 57 de luni, începând cu 1 iulie 2017.

Inițiativa administrației din Bolintin-Vale are ca obiectiv reconversia și refuncționalizarea unui teren neutilizat, aflat în stare de degradare, astfel încât locuitorii orașului și turiștii să beneficieze de un mediu adecvat de recreere, întrucât, prin importanța lor socială, spațiile deschise pot ajuta locuitorii să se adapteze Ia un stil de viață sănătos prin promovarea activităților în aer liber. În acest context, fondurile accesate vor finanța lucrările de amenajare a spațiului verde în cadrul căruia vor fi amplasate alei pietonale și spații destinate activităților cultural artistice, în limita a 10 % din suprafața totală a spațiului verde, fiind totodată realizate dotări cu echipamente, în vederea recreerii în aer liber.

Pentru mai multe detalii, accesați linkul:

https://regio.adrmuntenia.ro/parc-recreativ-in-orasul-bolintinvale-realizat-prin-fonduri-regio/news/1722?fbclid=IwAR0tPiJnvysnndkH2cNPFCTDrbwGWpqkV9YBOnVGPfZdSInAcU-gmf8pnII

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale (POBV)

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut