Încheierea contractului pentru pubelă se face la sediul Primăriei în clădirea din spate (cea albă), fiind necesară o copie după actul de identitate al proprietarului imobilului.

Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumulul taxei speciale de salubrizare se completează la sediul primăriei, în clădirea cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin-Vale, a 4-a ușă pe partea dreaptă, parter.

În declarația de impunere este obligatoriu să se menționeze proprietarul imobilului.

IMPORTANT!

În conformitate cu Art. 493 din Codul Fiscal,

Alin.2, Constituie contravenţii :

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere ;

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere.

Alin. 3, Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

Fișa de impunere si alte informații utile se gasesc pe pagina: https://www.bolintin-vale.ro/servicii-publice/administratia-domeniului-public/

Mulțumim,

Conducerea Primăriei Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut