Odată cu începerea lucrărilor agricole de primăvară aducem la cunoștință posesorilor de utilaje agricole că au obligația, conform Cap. 2, Art. 3, litera b, din „Regulamentul privind gospodărirea orașului Bolintin-Vale în domeniul igienizării, salubrizării locurilor publice și de protecie a mediului”, aprobat de Consiliul Local  cu numărul 81/ 20.12.2016, de a-și curăța anvelopele utilajelor agricole înainte de a intra pe drumul public.

Cap.2.Igienizarea Art.3.  „În vederea creării unor condiții de viață corespunzătoare pentru cetățenii orașului Bolintin Vale, a menținerii și păstrării curățeniei, săvârșirea următoarelor fapte constituie contravenții : …

b) murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pamânt de pe roțile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora.

Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru persoanele juridice sau instituțiile publice, acolo unde este cazul.”

Mulțumim,

Conducerea

Primăriei Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut