Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, desfășoară o campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării si angajării în condițiile legii, de asistenți maternali

ANUNȚ DGASPC – Campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de AMP

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului – Giurgiu, in scopul consolidării si dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști derulează in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Proiectul TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijitii alternative a copiilor”, cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

In acest context, D.G.A.S.P.C. Giurgiu va informează ca este deschisa campania de recrutare a persoanelor care doresc sa devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua in plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții, in conformitate cu H.G. nr 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist si Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:

 • sa aiba capacitatea deplina de exercițiu;
 • prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, sa prezinte garanții pentru Îndeplinirea corecta a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea si educarea copiilor sai;
 • sa aiba disponibilitatea de timp necesar creșterii si educării copiilor;
 • sa aiba domiciliul stabil in județul Giurgiu;
 • domiciliul sa permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgenta, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;
 • sa aiba in folosința o locuința care sa dispună de spațiu corespunzător, dotat cu pat/patut pentru fiecare copil in parte, cu dependințe corespunzătoare pentru igiena, ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunăstării copiilor, spațiu care sa permită realizarea unei ingrijiri cat mai bune a copiilor;
 • experiența si/sau disponibilitate pentru creșterea si îngrijirea cu ponderenta a doi copii; sa existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor in familie;
 • sa manifeste o atitudine non-discriminatorie fata de persoanele cu nevoi special si fata de minoritățile existente;
 • motivația de a accepta copii in plasament in regim de urgenta, sa fie precisa si clara;
 • sa inteleaga, sa sprijine si sa incurajeze reintegrarea copilului in familie alunei când este posibil sau adopția, după caz;
 • sa aiba disponibilitatea de a lucra in condiții speciale sau de stres (plasament in regim de urgenza, copii cu nevoi special);
 • sa aiba minim cursuri gimnaziale absolvite.

Solicitantii sa nu se afle in următoarele situații:

 • sa fi suferit o condamnare prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive pentru savarsirea cu intenție a unei infracțiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarant abandonat prin hotarare judecătoreasca ramasa definitive;
 • sa sufere de boli comice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii dati in plasament.

Solicitantii vor depune la sediul Serviciului Asistenta Maternală din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, următoarele documente:

 • CEREREA DE EVALUARE A CAPACITATI DE A DEVENI AMP (formular tipizat care se completează la sediul serviciului);
 • CURRICULUM VITAE (formular tipizat care se completează la sediul serviciului); copii de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
 • adeverința medicala de la medical de familie, care sa prezinte o evaluare complete a stării de sanatate a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuiește;
 • un document care sa ateste dreptul de folosința al solicitantului asupra locuinței.

Persoanele interesate pentru a deveni asistenți maternali profesioniști se pot adresa pentru informații suplimentare, la sediul D.G.A.S.P.C. din Giurgiu, sos Alexandriei, nr 7 – 9, Serviciul Asistenta Maternală – persoana de contact Mariana Dragnuta – telefon 0246/214011, int. 135

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut