Stimați cetățeni,

Vă informăm că în campania 2022-2023, baza legală de acordare a ajutoarelor de încălzire a locuinței este reglementată de Legea Nr. 226/2021-privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și Hotărârea 1073 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

   Pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece (Noiembrie 2022 – Martie 2023) cererile vor fi depuse de către solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare, până la data de 20.11.2022.

     Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii Noiembrie 2022, acordarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Consumator vulnerabil de energie – persoană singură/familie care din motive de sănătate, vârsta, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesita măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a și asigura cel putin nevoile energetice minimale.

Modalitatea de depunere a cererii de modificare:

1. Pentru beneficiarii de ajutor social și alocație de susținere a familiei

Se va completa cererea – declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială,  însoțită de documente doveditoare privind:

  1. copie după actele de indentitate ale persoanei singure, respectiv alea membrilor de familie;
  2. copie a facturii de furnizare a energiei termice/electrice/gaze naturale;
  3. copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința;
  4. copie ale documentelor care atestă veniturile realizate;
  5. alte documente relevante.

ANEXA 3 Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

2. Pentru ceilalți beneficiari:

Se va completa o nouă cerere – declarație de propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială însoțită de documente doveditoare privind:

  1. copie după actele de indentitate ale persoanei singure, respectiv alea membrilor de familie;
  2. copie a facturii de furnizare a energiei termice/electrice/gaze naturale;
  3. copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința;
  4. copie ale documentelor care atestă veniturile realizate;
  5. alte documente relevante.

ANEXA 2 Cerere – Declarație de propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială 

 

Descarcă fișiere atașate:

Broșură informativă privind obținerea ajutorului pentru consumatorul vulnerabil, a suplimentului pentru energie și a compensării consumului de energie electrică și gaze

Lista cu bunuri care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Atenție!

Nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

Ajutorul de încălzire se acordă doar pentru un singur tip de energie/lemne! Nu depuneți mai multe cereri!

Potrivit reglementărilor în vigoare, aveţi obligaţia ca orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicaţi instituţiei noastre, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri;

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Vă specificăm că, în baza legii, autorităţile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât şi din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante, în justificarea informaţiilor declarate în cererea și declaraţia pe proprie raspundere.

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Sari la conținut