Nu-ți abandona câinele adoptat, e penal!

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, este interzis abandonul câinilor pe domeniul public, fapta fiind prevăzută la art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155 din 21.11.2001, cu modificările şi completările ulterioare:

„(1) – Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile legale.

(2) – Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat sau adoptat, în condiţiile legale, pe domeniul public. ”

In conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2, lit. c) din acelaşi act normativ, nerespectarea prevederilor art. 13 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Având în vedere prevederile legale mai sus arătate, vă aducem la cunoştinţă că în cazul depistării câinilor microcipaţi cu ocazia acţiunilor de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al oraşului, suntem obligaţi să sesizăm Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale.

Pentru celelalte categorii de animale, conform art. 2, pct. 17 din Legea nr. 61/1991 modificată, fapta de „lăsare în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri’ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100-500 lei în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. a) din acelaşi act normativ.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Anunț angajare – Compartimentul executare silită

Primăria Oraşului Bolintin Vale, judeţul Giurgiu organizează concurs în data de 09.01.2018, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 12.01.2018, ora 11.00 -interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului financiar-contabil, Compartimentului executare silită.

Condiții minime necesare de acces la post:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent,
  • minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice de inspector grad profesional superior,
  • atestat (certificat) operare calculator.

Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Relaţii la telefon/fax 0246/271187, 0246/270990.

Fișiere PDF

Anunț

Bibliografie