Contractul de pubelă și declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare

Încheierea contractului pentru pubelă se face la sediul Primăriei în clădirea din spate (cea albă), fiind necesară o copie după actul de identitate al proprietarului imobilului.

Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumulul taxei speciale de salubrizare se completează la sediul primăriei, în clădirea cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin-Vale, a 4-a ușă pe partea dreaptă, parter.

În declarația de impunere este obligatoriu să se menționeze proprietarul imobilului.

IMPORTANT!

În conformitate cu Art. 493 din Codul Fiscal,

Alin.2, Constituie contravenţii :

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere ;

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere.

Alin. 3, Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

Fișa de impunere si alte informații utile se gasesc pe pagina: https://www.bolintin-vale.ro/servicii-publice/administratia-domeniului-public/

Mulțumim,

Conducerea Primăriei Orașului Bolintin-Vale

Apel către deținătorii de utilaje agricole – NU MURDĂRIȚI DRUMURILE!

Odată cu începerea lucrărilor agricole de primăvară aducem la cunoștință posesorilor de utilaje agricole că au obligația, conform Cap. 2, Art. 3, litera b, din “Regulamentul privind gospodărirea orașului Bolintin-Vale în domeniul igienizării, salubrizării locurilor publice și de protecie a mediului”, aprobat de Consiliul Local  cu numărul 81/ 20.12.2016, de a-și curăța anvelopele utilajelor agricole înainte de a intra pe drumul public.

(mai mult…)

Anunț implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor pentru actualizare PUG

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.10.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului, etapa elaborării propunerilor.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII, asupra documentelor disponibile, la sediul Primăriei oraş Bolintin-Vale din str. Libertăţii, nr. 1, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu, Serviciul Urbanism, telefon 0246.270.187, în perioada 06.03.2017 – 05.04.2017, între orele 08:30 – 12:00.

Etapa informării şi consultării publicului are caracter informativ şi se finalizează cu şedinţă de dezbatere publică, care va avea loc în data de 05.04.2017, ora 12.00 la sediul Primăriei oraşului Bolintin-Vale.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: d-na p. Arhitect Şef – Năstase Valentina.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul Primăriei oraş Bolintin-Vale.

Descarcă Anunt Implicarea publicului actualizare plan urbanistic general al orașului Bolintin-Vale.

Asigurarea obligatorie a locuinței

Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile Legii 260/2008, aveți obligația să vă asigurați locuința și să prezentați la Primăria Orașului Bolintin-Vale copia poliței de asigurare;

Vă recomandăm să vă asigurați facultativ și bunurile din acestea;

Rugăm cetățenii orașului să nu permită accesul în locuință a personanelor necunoscute, a celor care oferă spre vânzare diferite produse;

De asemenea, vă rugăm să nu oferiți datele cu caracter personal necunoscuților;

În cazul în care cetățeanul devine victima unei infracțiuni să anunțe de îndată Poliția prin sistemul telefonic 112.