Anunț pentru beneficiarii care dețin suprafețe mari de teren pe raza UAT Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale anunță toți beneficiarii care dețin suprafețe mari de teren pe raza UAT  Bolintin-Vale să participe la ședința organizată la Prefectura Județului Giurgiu în data de 29.08.2017.

La ședință se vor discuta probleme privind utilizarea apei pentru irigații.

Descarcă PDF:   Anunț ședință organizată privind utilizarea apei pentru irigații.

Anunț angajare

Primăria Oraşului Bolintin Vale, judeţul Giurgiu organizează concurs în data de 26.09.2017, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 29.09.2017, ora 10.00 -interviul, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante de execuţie:

  • consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul S.P.C.L.E.P., Compartimentul stare civilă (studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, fără vechime, atestat (certificat) operare calculator);
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul S.P.C.L.E.P., Compartimentul evidenţa persoanelor (studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim un an vechime în specialitatea studiilor, atestat (certificat) operare calculator);
  • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Arhitect Şef, Compartimentul investiţii şi lucrări publice (studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau inginereşti, minim cinci ani vechime în specialitatea studiilor, atestat (certificat) operare calculator).

Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Relaţii la tel./fax 0246/271187, 0246/270990.

Fișiere PDF

Anunț angajare

Bibliografie consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul S.P.C.L.E.P., Compartimentul stare civilă

Bibliografie consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul S.P.C.L.E.P., Compartimentul evidenţa persoanelor 

Bibliografie inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Arhitect Şef, Compartimentul investiţii şi lucrări publice 

Informare privind măsurile impuse împotriva răspândirii pestei porcine africane (PPA)

Ca urmare a confirmării a două focare de PPA (pesta porcină africană) la porcii domestici dintr-o exploatație nonprofesională de pe teritoriul României, judeţul Satu -Mare, conform N.S. 6798/ 03.08.2017, A.N.S.V.S.A., avem rugămintea de a respecta măsurile ce se impun:

  • tăvițe cu dezinfectant la intrarea în zona animalelor;
  • echipamentul de protecţie al proprietarului să fie diferit față de cel de stradă, în zona destinată creşterii animalelor sa nu se permită acccesul altor persoane decât proprietarul;
  • aprovizionarea cu alimente și furaje să se facă doar din locaţii autorizate sanitar-veterinar;
  • se interzice mişcarea animalelor fară aviz sanitar – veterinar;
  • se interzice organizarea de târguri pentru vânzarea /cumpărarea de porcine, pentru a împiedica introducerea virusului pestei porcine africane in exploataţii.

De asemenea este importantă colaborarea cu medicul veterinar de liberă  practică de pe raza comunei d-vs, solicitând acestuia ajutorul ori de cate ori situaţia o va impune sau notificaţi D.S.V.S.A Giurgiu la telefon 0246230491; mail: office-giurgiu@ansvsa.ro  când apar cazuri de boală sau mortalități la suine.
Va mulţumim pentru colaborare!