Nu-ți abandona câinele adoptat, e penal!

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, este interzis abandonul câinilor pe domeniul public, fapta fiind prevăzută la art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155 din 21.11.2001, cu modificările şi completările ulterioare:

„(1) – Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile legale.

(2) – Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat sau adoptat, în condiţiile legale, pe domeniul public. ”

In conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2, lit. c) din acelaşi act normativ, nerespectarea prevederilor art. 13 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Având în vedere prevederile legale mai sus arătate, vă aducem la cunoştinţă că în cazul depistării câinilor microcipaţi cu ocazia acţiunilor de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al oraşului, suntem obligaţi să sesizăm Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale.

Pentru celelalte categorii de animale, conform art. 2, pct. 17 din Legea nr. 61/1991 modificată, fapta de „lăsare în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri’ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100-500 lei în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. a) din acelaşi act normativ.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Anunț angajare – Compartimentul executare silită

Primăria Oraşului Bolintin Vale, judeţul Giurgiu organizează concurs în data de 09.01.2018, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 12.01.2018, ora 11.00 -interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului financiar-contabil, Compartimentului executare silită.

Condiții minime necesare de acces la post:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent,
  • minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice de inspector grad profesional superior,
  • atestat (certificat) operare calculator.

Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Relaţii la telefon/fax 0246/271187, 0246/270990.

Fișiere PDF

Anunț

Bibliografie

Anunț angajare – Compartimentul investiții și lucrări publice

Primăria Oraşului Bolintin Vale, judeţul Giurgiu organizează concurs în data de 26.01.2018, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 31.01.2018, ora 11.00 -interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie inspector, clasa I, grad profesional debutant (studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent) în cadrul Serviciului arhitect-şef, Compartimentului investiţii şi lucrări publice.

Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Relaţii la telefon/fax 0246/271187, 0246/270990.

Fișiere PDF

Anunț 

Bibliografie