Atenție! Se închid gazele! 21.09.2017

In data de 21.09.2017, Premier Energy va intrerupe alimentarea cu gaze in Bolintin-Vale, in intervalul 09.00-17.00.

Pentru evitarea producerii de accidente, va rugam sa verificati ca aparatele de consum sa fie inchise, inclusiv cele automatizate si cu flacara de veghe.

Primaria Orasului Bolintin-Vale

 

Cadastru gratuit pentru terenurile din extravilan

OCPI Giurgiu împreună cu Primăria orașului Bolintin-Vale derulează, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), următoarele activități:

 • înregistrărea gratuită a terenurilor extravilane în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
 • eliberărea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

Principalele activități ale PNCCF sunt  :

 • campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor;
 • identificarea imobilelor și a cetățenilor;
 • realizarea de măsurători cadastrale;
 • colectarea actelor juridice de la deținători;
 • integrarea și prelucrarea datelor și intocmirea documentelor cadastrale;
 • afișarea publică a documentelor cadastrale ;
 • înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori;
 • actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare.

Mai multe informații despre programul PNCCF puteți afla accesând siteul http://www.ocpigiurgiu.ro/pnccf/ sau întrebând la punctul de informare – Primăria Bolintin-Vale, Compartiment agricol, Program Luni-Joi între orele 8.00-16.00.

Vizualizează afișul programului aici: PNCCF-2016-pliant-trifold

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Gânduri bune la început de an școlar

Astăzi, în unitățile de învățământ din orașul Bolintin-Vale au avut loc ceremonii de lansare a noului an școlar.

A fost o oportunitate pentru reprezentanții Primăriei orașului Bolintin-Vale de a transmite gândurile bune către toți cei prezenti și de a-și reitera sprijinul și angajamentul pentru buna derulare a procesului educațional în instituțiile de învățământ din localitate.

Primăria orașului Bolintin-Vale crede cu tărie că educația este unul dintre factorii de succes ai comunității. Comunitățile evoluate sunt formate din oameni educați. Chiar istoria localității noastre ne arată că, trecerea de la o simplă așezare rurală la un centru administrativ zonal s-a făcut odată cu înființarea primei școli locale.

Educația este o prioritate pentru Primăria orașului Bolintin-Vale și asta nu este doar o declarație.

Dovadă stau acțiunile concrete, transpuse în alocari bugetare. Astfel, în execuția bugetară din 2017, față de cea din 2016, Primăria a alocat pentru învățământ cu 76% mai mulți bani. Fondurile suplimentare au mers în special către finanțarea investițiilor și a cotelor de co-finanțare pentru proiectele cu finanțare externă.

Au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru modernizarea Școlii Generale Bolintin-Vale (inclusiv teren de sport), extinderea gradiniței Bolintin-Vale si extinderea si modernizarea Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu. Au fost depuse toate documentele și sperăm ca în curând să fie aprobată și finanțarea pentru reabilitarea Școlii Vechi.

Au fost aprobate finanțările pentru dotarea cu echipament și mobilier a principalelor unități de învățământ: Școala Gimnazială Bolintin-Vale, Școala Gimnazială Malu Spart și Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, în valoare totală de 453.867 lei (100.000 euro).

În curs de execuție și aproape de finalizare sunt Casa de Cultură și sala de sport din incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu (180 locuri).

Nu numai asigurarea condițiilor tehnice de derulare a actului de învățămant este în preocuparea Primăriei orașului Bolintin-Vale, ci și excelența în educație. Pentru cei care au reușit să dovedească rezultate excepționale, Primăria a acordat în decembrie 2016, 15 premii de excelență, iar pentru sfârșitul de an scolar 2016-2017, a alocat și repartizat celor trei unități de învățământ din oraș: Școala Generală Malu-Spart, Școala Gimnazială Bolintin-Vale și Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, suma de 90.000 lei pentru acordarea premiilor de excelență.

Suma a fost împărțită proportional cu numărul de elevi ai fiecărei școli. Criteriile de selecție a elevilor premiați și premiile acordate au fost lăsate la latitudinea fiecărei unități de învățământ.

Toate cele enumerate mai sus sunt menite să creeze mediul și condițiile necesare desfașurării actului de învățămant, însă educația în sine este realizată în trioul elev – profesor – părinte. Pentru a realiza un act de educație complet toți cei trei trebuie să contribuie și să lucreze împreună: elevii să vină cu dorința de cunoaștere, deshiderea spre nou, profesorii cu dorința și dăruirea de a crește în acești copii semințele omului bun, de a le deschide orizonturile cunoașterii, iar parinții să le ofere acestor copii dragostea de care au nevoie pentru a crește armonios.

Acesta este motivul pentru care, la început de an școlar, dar cu gândul la finalul acestuia, le dorim:

 • Copiilor, sa fie încântați și bucuroși de lucrurile interesante pe care le-au învățat și de momentele frumoase petrecute la școala;
 • Cadrelor didactice, să aibă satisfacția unui an cu realizări profesionale deosebite;
 • Părinților, să fie fericiți că au copii sănătoși și că au mai crescut un an!

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Proiecte și priorități în orașul Bolintin-Vale

Care sunt prioritățile orașului?

În urma constatărilor proprii, a discuțiilor cu cetățenii, a dezbaterilor publice, a sugestiilor/reclamațiilor primite de la cetățeni și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, Primăria Orașului Bolintin-Vale a realizat lista măsurilor, acțiunilor și proiectelor necesar a fi realizate pentru îmbunătățirea condițiilor de trai al cetățenilor din Bolintin-Vale.

Astfel, pe lista proiectelor de realizat se regăsesc:

 • Extinderea rețelelor de apă si de canalizare în toate localitățile din Bolintin-Vale;
 • Repararea drumurilor și modernizarea acestora;
 • Extinderea rețelelor edilitare de gaze, de electricitate;
 • Modernizarea unităților scolare;
 • Salubrizarea localitatăților și administrarea domeniului public;
 • Modernizarea și extinderea iluminatului public;
 • Modernizarea si extinderea infrastructurii social-cultural-educaționale (săli de sport, Casa de Cultură, terenuri de sport, parcuri);
 • Modernizarea infrastructurii sanitare (Spitalul Orășenesc, Policlinica, Dispensarul uman din Crivina, Dispensarul uman din Malu Spart etc.);
 • Modernizarea târgului orășenesc;
 • Reabilitatea Școlii Vechi;
 • Înființarea serviciului public de transport local;
 • Realizarea spațiilor administrative pentru serviciile descentralizate ale statului (șomaj, casa de pensii, direcția de sănătate publică, jandarmeria etc.);
 • Înființarea poliției locale.

Pe lângă proiectele majore enumerate mai sus, în lista sunt și alte proiecte necesare și urgente, precum: construirea unui grup sanitar public în Bolintin-Vale, sistem de monitorizare video a intravilanului localităților etc.

Ordinea priorității acestor proiecte a fost stabilită în funcție de importanța acestora pentru cetățeni, începând cu cele care acoperă nevoi esențiale (sănătate publică, siguranța bunurilor și a persoanelor) până la cele care țin de o bună conviețuire, de recreere și confort.

 

De unde luăm banii?

Sursele de finanțare pentru proiectele orașului Bolintin-Vale sunt următoarele: bugetul local, fonduri alocate de la guvern și fonduri europene.

Din păcate, bugetul local al orașului Bolintin-Vale este insuficient pentru acoperirea nevoilor investiționale. În prezent, bugetul local acoperă funcționarea aparatului primăriei, a instituțiilor subordonate, acoperă cotele de cofinantare si, într-o foarte mică masură, realizarea de investiții, în special cele urgente și de mică anvergură.

În prezent, Primăria caută soluții pentru creșterea bugetului local prin măsuri complementare: creșterea ratei de încasare a taxelor și impozitelor, actualizarea bazei de impozitare, stimularea dezvoltarii rezidențiale și industriale.

Finanțarea din fonduri guvernamentale se realizează prin alocarea de către Guvern a fondurilor necesare pentru realizarea investițiilor considerate prioritare în urma analizei proiectelor venite din toată țara. Prin programul PNDL, Guvernul a alocat orașului Bolintin-Vale aproximativ 8 milioane de Euro pentru perioada 2017-2020. Proiectele finanțate sunt cele din tabelul de mai jos:

Finanțarea din fonduri europene se realizează prin programele operaționale gestionate de Guvern în condițiile prevăzute de ghidurile specifice ale programelor de finanțare și în urma unui proces de selecție.

 

De ce sală de sport înainte de alimentare cu apă și canalizare?

Odată listate toate proiectele necesare și puse în ordinea priorităților, începerea propriu-zisă a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea tuturor condițiilor necesare și de obținerea finanțării. Și de aici încep să apară decalajele. Deși o investiție are prioritate mare, se poate ca sursa de finanțare să nu fie disponibilă și, astfel, ajunge sa fie realizată după o investiție cu o prioritate mai mică dar pentru care a fost disponibilă sursa de finanțare.

De exemplu, lucrările la Casa de Cultură au început înaintea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă de la Malu Spart datorită faptului că derularea acestora s-a facut prin programe diferite, a căror ordine de implementare nu a fost la latitudinea Primăriei.

Dacă ar fi putut fi realizate cu fonduri de la bugetul local, cu siguranță ordinea era inversată, pentru ca putea fi stabilită de către Primărie.

Poate vă intrebați de ce un parc este realizat înaintea unei toalete publice. Pentru că înainte de a realiza o construcție trebuie să avem terenul. În cazul acesta terenul pe care va fi construit parcul a putut fi obținut înaintea terenului pe care se poate amplasa toaleta publică.

 

De ce Bolintin-Vale se mișca mai greu decât Bolintin-Deal?

Primul motiv este acela că Bolintin-Deal a început mai devreme și, astfel, etapele preliminare: identificarea nevoilor, identificarea surselor de finanțare și parcurgerea etapelor administrative erau deja parcurse cand Bolintin-Vale a început. Nu este menirea celor care conduc acum Primăria să analizeze de ce.

Al doilea motiv, și cel mai important, este acela al sursei de finanțare. Spre deosebire de Bolintin-Vale, care are un buget local insuficient, Bolintin-Deal are un buget local care îi permite să realizeze investiții majore și astfel să scape de etapele administrative necesare obținerii fondurilor guvernamentale și/sau europene, micșorând astfel perioada dintre identificarea nevoi și realizarea acesteia. Bugetul local al comunei Bolintin-Deal este alimentat masiv de agenții economici din zona industrială.

 

Care este stadiul proiectelor?

Primăria Bolintin-Vale lucrează pe toată lista de proiecte identificate, fiecare fiind în diferite stadii de realizare. Astfel:

 • În studiu de soluții:
  • Parc Crivina (identificare teren);
  • Teren de sport Crivina (achiziție teren);
  • Înființare piață agroalimentară în Bolintin-Vale (achiziție teren);
  • Înființare bază sportivă în Bolintin-Vale (în curs de achiziție teren);
  • Modernizare dispensar uman Crivina;
  • Modernizare dispensar uman Malu Spart;
  • Extindere și modernizare Spital Orășenesc Bolintin-Vale;
  • Reparații și dotări pentru terenul de sport adiacent parcului de lângă castelul de apă;
  • Reparații platformă în vederea amenajării unei parcări în zona centrală;
  • Reabilitarea vechii canalizări menajere a orașului în vederea autorizării acesteia pentru preluarea apelor meteorice și deversarea acestora în râul Sabar.
 • Studii de fezabilitate în curs de realizare:
  • Parc recreativ în Bolintin-Vale (proiect cu finanțare SUERD);
  • Realizare sensuri giratorii în Bolintin Vale la intersecția DJ 601 cu str. Republicii (la târg) și DJ 601 cu DC 133 (în zona Casa Manolache).
 • Studii de fezabilitate finalizate:
  • Modernizare iluminatul public;
  • Canalizare Malu Spart;
  • Modernizare și extindere Scoala Generală Malu Spart (inclusiv teren de sport);
  • Modernizare Școala Generală Bolintin-Vale (inclusiv teren de sport);
  • Modernizare ambulatoriu (policlinică);
  • Extindere gradiniță Bolintin-Vale;
  • Extindere si modernizare Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu;
  • Infiintarea centurii ocolitoare a orașului Bolintin-Vale (se fac demersuri pentru obținerea unui teren din domeniul public al statului și se asteaptă finalizarea procesului juridic pentru definirea limitei teritoriale dintre Bolintin-Vale și Florești-Stoienești);
  • Înființare toaletă publică în centrul orașului (achiziție clădire).
 • Dosare depuse pentru finanțare:
  • Reabilitare Scoala Veche;
  • Modernizare târg orașenesc în Bolintin-Vale;
  • Alimentare cu apă și canalizare Crivina;
  • Modernizare drumuri Bolintin-Vale – Etapa II;
  • Realizare pod peste râul Sabar în Crivina;
 • În curs de contractare finanțare:
  • Extindere rețea de apă și canalizare Bolintin-Vale;
  • Extindere Școală Gimnazială Malu Spart;
  • Dotare cu mobilier Școala Gimnazială Bolintin-Vale, Școala Gimnazială Malu Spart, Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”;
  • Modernizare drumuri Bolintin-Vale – Etapa I.
  • Extinderea și supraetajarea imobilului existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E.
 • În curs de avizare în vederea obținerii autorizatiei de construire:
  • Amenajare parc în zona Bloc B4;
 • Lucrări contractate pentru care s-a emis ordin de începere a lucrărilor:
  • Amenajare trotuare în intersecția DJ 601 cu DC 133 (de la magazinul Godac pana la schimb valutar);
 • În curs de execuție lucrări:
  • Sală de sport în incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu – 180 locuri;
  • Casa de Cultura;
  • Reabilitare DJ 601;
  • Extindere Scoala Malu Spart
  • Realizare retea INTRANET si achiziție calculatoare pentru aparatul primăriei (proiect transfrontalier).
 • Finalizate:
  • Alimentare cu apă și canalizare în Bolintin-Vale;
  • Site-ul Primăriei (bolintin-vale.ro), pagina facebook;
  • Introducerea facilității de plată on-line a taxelor, impozitelor și amenzilor ;
  • Digitalizarea informațiilor privind taxele și impozitele, registrul agricol, urbanism;
  • Elaborarea noului Plan Urbanistic General.

 

Ce urmează?

Primăria este preocupată pentru realizarea tuturor proiectelor angajate și cu siguranță niciun proiect nu a fost abandonat. În același timp, există o preocupare continuă pentru realizarea lucrărilor de infrastructură absolut necesare.

Sunt în așteptarea finanțării din fonduri europene prin Programul Operational Regional (POR) 5 proiecte pentru care sunt deja realizate studiile de fezabilitate. Se lucrează la proiectele pentru finanțarea prin Programul Național pentru Dezvoltarea Locală (PNDL) Etapa II.

Primăria are în elaborare o strategie de atragere a investițiilor directe în noua zonă industrială, menite să contribuie la creșterea veniturilor la bugetul local și, astfel, la creșterea capacității investiționale a Primăriei.

Consiliul Judetean Giurgiu are în lista sa de investiții, modernizarea DJ 401 A (ieșirea către autostrada), DJ 412 A (ieșirea către Ogrezeni), DJ 601 E (ieșirea cărte Ulmi) și DJ 412 D (drumul către Mănăstirea Buna Vestire).

 

Așteptăm sugestiile și întrebările dumneavoastră la adresa de internet https://www.bolintin-vale.ro/contact/ sau pe pagina de facebook a Primăriei Orașului Bolintin-Vale https://web.facebook.com/primariabolintinvale/.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale este parte în proiectul transfrontalier România-Bulgaria

Proiectul reprezintă un parteneriat transfrontalier între Primăria Orașului Bolintin-Vale și Primăria Municipiului Strazhitsa, în vederea îmbunătățirii sistemului decizional – RÂNDURI DE PODURI ȘI PORȚI (ROBG), finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, prin care se urmărește mărirea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice într-un context de cooperare transfrontalieră.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea durabilă și eficientizarea capacității administrației publice locale și a cooperării în regiunea Dunării, prin intermediul unei platforme on-line, care va fi funcțională ca un mecanism de comunicare și cooperare.

Principalele activități ale proiectului vor fi centrate pe crearea platformei on-line, instruirea personalului din cele 2 orașe în domenii legate de cooperarea viitoare, oferind acestora echipamentul necesar pentru o mai bună funcționare, comunicare și  informare a comunităților implicate.

Proiectul a cărui valoare totală nerambursabilă este de 299.325,66 Euro, este o inițiativă oportună, într-un context în care cooperarea transnațională este doar un obiectiv asupra unor strategii, iar contextul actual este lipsit de mecanisme eficiente și active de cooperare. Este important pentru o municipalitate să poată împărtăși experiențe, dificultățile sale IT, succese similare și cu alte entități care își pot aduce contribuția. Workshop-urile reciproce și platforma vor avea un impact important asupra relațiilor dintre cei 2 parteneri, iar efectul va continua după finalizarea proiectului.

Printre altele, fiecare dintre cele două primării vor beneficia de 30 calculatoare, 1 server și un software util pentru managementul activităților din primărie.  Toate aceste facilități ne vor ajuta să îmbunătățim activitatea desfășurată de primărie, printr-o mai bună coordonare și monitorizare a proceselor.

Marti, 18.07.2017, a avut loc sedința de constituire a comisiei de implementare.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

 

La Bolintin-Vale s-a dat startul evenimentului „Pedălam pe urmele istoriei la: Bucșani – Clejani – Bulbucata”

Sâmbătă, pe data de 08.07.2017, a avut loc, la Bolintin-Vale, deschiderea evenimentului „Pedalăm pe urmele istoriei: la Bucșani – Clejani – Bulbucata”, eveniment organizat de Outhentic Cycling România, împreună cu Asociația ROI și finanțat de OMV Petrom.

Evenimentul face parte din seria turelor pe bicicletă pentru descoperirea regiunii Bolintin-Vale, care se desfășoară anual în orașul nostru. Organizatorii și-au propus ca acest eveniment să fie o plimbare culturală, de relaxare, în care participanții să se poată bucura de apropierea de natură.

La deschiderea acestui eveniment au participat primarul Orașului Bolintin-Vale, domnul Daniel Trăistaru, precum și viceprimarul  orașului, domnul Leontin Zamfir. Angajați ai Primăriei Orașului Bolintin-Vale au îmbrăcat tricourile de voluntari, aducându-și aportul la organizarea evenimentului.

Primarul Daniel Trăistaru, a avut un mesaj pentru organizatori și participanți: „Bună ziua și bine ați venit în Bolintin-Vale, la evenimentul cicloturistic organizat de OMV Petrom. Sunt onorat că OMV Petrom a ales să organizeze această cursă cu plecare din orașul nostru și-i mulțumesc domnului director, aici de față, pentru acest lucru. Aș fi dorit să vă spun câteva cuvinte despre istoria Bolintinului, dar înțeleg că suntem pe repede-nainte ca să putem da startul cât mai curând. De aceea, pentru cei care doriți să aflați cât mai multe despre locul în care vă aflați, vă invit la librăria de peste drum unde puteți găsi Monografia Bolintinului, o carte a orașului care a fost realizată cu o foarte bună documentare și care a fost lansată cu o săptămâna în urmă.”
Referindu-se la prezent, primarul a adăugat: „…În prezent, orașul se reașează, este la startul unui amplu proces de reconstrucție. Astfel, vă invit să vă informați prietenii, cunoștințele că adiacent autostrăzii A1, avem o zonă de intravilan în suprafață de aproximativ 350 hectare, cu destinație pentru construire obiective industriale, De asemenea, pentru cei ce vor să-și construiască o locuință, avem o zonă generoasă ca întindere și condiții naturale, între Argeș și Pădurea cea Mare, în satele Malu Spart și Suseni. Pădurea la care fac referire, este cel mai mare trup rămas compact, din Vechii Codri ai Vlăsiei. Așa că vă invit să descoperiți aceste locuri, deoarece pe traseul ce îl aveți de parcurs astăzi, veți străbate zona la care m-am referit.
În final, vă doresc o călătorie plăcută și, în primul rând, să aveți grijă să vă întoarceți sănătoși.
Drum bun!”

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Bolintin-Vale a deschis un punct de prim-ajutor

Primăria Orașului Bolintin-Vale a deschis un punct de prim-ajutor dotat cu aer condiționat și dozator de apă.

Locația punctului de ajutor este vis-a-vis de Judecătoria Bolinin-Vale (lângă clădirea veche a poștei) și va funcționa pe toată perioada temperaturilor caniculare.

Tot aici, puteți primi informații utile privind măsurile necesare pentru prevenirea/combaterea efectelor caniculei asupra organismului.

 

Serviciile oferite sunt GRATUITE.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Primăria Orașului Bolintin-Vale susține excelența în educație

În continuarea acțiunilor de susținere a excelenței în educație, Primăria Orașului Bolintin-Vale și Consiliul Local Bolintin-Vale au alocat și distribuit fonduri pentru premierea elevilor cu rezultate excepționale la învățătură în anul școlar 2016-2017.

Suma de 90.000 lei a fost repartizată celor trei unități de învățământ din oraș: Școala Generală Malu-Spart, Școala Gimnazială Bolintin-Vale și Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”.

Suma a fost împărțită proportional cu numărul de elevi ai fiecărei școli. Criteriile de selecție a elevilor premiați și premiile acordate au fost lăsate la latitudinea Comitetului Director al fiecărei unități de învățământ.

Sperăm ca premiile oferite să fie o recompensă a eforturilor depuse de elevii nostri și un stimulent pentru performanțele viitoare.

Credem cu tărie că educația este unul dintre factorii de succes ai comunității și, de aceea, vom face în continuare eforturi pentru susținerea excelenței în acest domeniu.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale