Cum se calculează impozitul pentru clădirile rezidențiale?

INFORMARE PENTRU CETĂȚENI

 

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice din Orașul Bolintin-Vale care sunt racordate la reteaua de alimentare cu apă și de canalizare, îndeplinind astfel condițiile cumulativ prevăzute la art.457 din Codul Fiscal, se modifică norma de impozitare a clădirii de la 600 lei/mp la 1000 lei/mp, conform legislației în vigoare.

 

Potrivit art.457 din Codul Fiscal pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul orașului Bolintin-Vale această este de 0,1% și a fost aprobată de Consiliul Local al Orașului Bolintin-Vale.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Tipul clădirii Valoarea impozabilă
– lei/m2 –
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
1.000 600
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
300 200
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
200 175
D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
125 75
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A – D
75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D
50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității Rangul localității
0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

*) Orașul Bolintin-Vale are rangul al III -lea.

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Dr. Romulus Dinu – Cetățean de Onoare al orașului Bolintin-Vale

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018, Sala de Consiliu a Primăriei Orașului Bolintin-Vale a găzduit primul mare eveniment cultural al anului 2018. Sub egida Clubului de Istorie, în organizarea Asociaţiei pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu, cu sprijinul Primăriei Orașului Bolintin-Vale și al Consiliului Local Bolintin-Vale, s-au celebrat două mari sărbători ale neamului românesc din acest interval – Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie) şi Ziua Unirii Principatelor (24 ianuarie), cât şi cinstirea oamenilor care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea şi promovarea comunităţii bolintinene.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132/28.11.2017, domnului dr. Romulus Dinu i s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare (post mortem) al oraşului Bolintin-Vale. Distincţia care consfinţeşte această decizie a fost înmânată, cu această ocazie, doamnei arhitect prof. univ. dr. Michaela Tomniţa Florescu, fiica dr. Romulus Dinu.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat colajul documentar Lumea lui Romulus, inspirat de amintirile bolintinene ale dr. Romulus Dinu. Au luat cuvăntul: medicii Florin Colonaş şi Gheorghe Lazăr, istoricul dr. Ştefania Dinu, director al Muzeului Naţional Cotroceni, reprezentanţi ai Primăriei Bolintin Vale, membrii ai Asociaţiei etc.

Al doilea moment a fost dedicat Zilei Culturii Naţionale şi nemuritorului Mihai Eminescu şi va fi susţinut de scriitorii Victoria Milescu, Alexandru Cazacu şi Gabriel Dragnea. Au recitat poezii copii ai Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Florești.

În continuare, o importantă personalitate contemporană, generalul de brigadă (r) Gheorghe Dragomir, respectat specialist geopolitic, originar din Bolintin Vale, și-a prezentat cel mai nou volum, Ghid de iniţiere pentru omul de stat, un adevărat „manual îndrumător” pentru omul politic al zilelor noastre. În calitatea domniei sale de președinte al Centrului de Etică și Strategii, a acordat Revistei Sud ”Diploma de Excelență” pentru implicarea activă în proiectele cultural-educaționale.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

 

Taxe și impozite – Profită de bonificația de 10% !

Persoanele fizice, care își achită integral impozitul pe anul în curs până la data de 31 martie 2018, beneficiază de bonificația de 10%.

 

Începând cu data de 8 ianuarie 2018, pot fi plătite taxele și impozitele locale. Acestea pot fi plătite în două tranșe, prima tranșa până la data de 31 martie 2018, iar cea de a doua, până la data de 30 septembrie 2018.

Orice zi de întârziere peste aceste termene atrage penalități de 0,01%.

Primăria Orașului Bolintin-Vale pune la dispoziție mai multe modalități de plată, astfel încât, fiecare cetățean să poată alege varianta convenabilă.

Modalitățile de plată disponibile sunt:

 • plata în numerar, la caseria din sediul primăriei,
 • plata prin ordin de plată sau prin mandat poștal,
  • RO43TREZ3222107020101XXX IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

   RO90TREZ3222107020102XXX IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

   RO87TREZ3222107020201XXX IMPOZIT PE TERENURI PERSOANE FIZICE

   RO37TREZ3222107020202XXX IMPOZIT PE TERENURI PERSOANE JURIDICE

   RO83TREZ32221070203XXXXX TAXE TIMBRU JUDICIARE

   RO62TREZ3222116020201XXX TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE

   RO12TREZ3222116020202XXX TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

   RO11TREZ32221360206XXXXX TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

   RO52TREZ32221A350102XXXX AMENZI

 • plata online, direct de pe siteul primăriei, prin ghiseul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Card Bancar.

Accesând siteul Primăriei Orașului Bolintin-Vale, www.bolintin-vale.ro, puteți afla mai multe detalii despre crearea unui cont și despre efectuarea plății efective. De asemenea, reamintim că prin www.ghiseul.ro  mai pot fi plătite si amenzile contravenționale, iar dovada plății se primește pe e-mail în doar câteva minute de la plata efectivă.

 • plata prin intermediul perceptorilor fiscali, pe care îi puteți contacta telefonic în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.30.
  • Toader Mariana, perceptor fiscal  – 0729.795.195
   • Malu Spart
   • Suseni
   • Crivina
   • Bolintin-Vale (str. Poarta Luncii, str. Dimitrie Bolintineanu, str. Argeșului, str. Speranței, str. Băncii, str. Progresului, str. Soldat Vânătorul)
  • Frîncu Nicolae, perceptor fiscal – 0767.413.666
   • Bolintin-Vale (restul străzilor)

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

La mulți ani, bolintineni! La mulți ani, Bolintin-Vale!

Dragi cetățeni ai orașului Bolintin-Vale,

Suntem la începutul unui nou an al vieții și al comunității noastre. Este vremea bilanțului și a planurilor de viitor.

Uitându-ne spre anul ce tocmai s-a încheiat, observăm că a fost unul al începutului reconstrucției orașului nostru.

Au fost demarate sau finalizate lucrări de investiții, mari și mici: a fost pusă în funcțiune parcarea din centrul orașului, au fost reabilitate dispensarele din Malu Spart și Crivina, au fost realizate stații de îmbarcare pentru transportul în comun, a fost inaugurată sala de sport din incinta Liceului Tehnologic, au demarat lucrările de extindere a școlii din Malu Spart, a fost asfaltat drumul județean DJ 601, au fost reparate drumurile comunale din Crivina (DC 133) și din Suseni (DC 189), s-a înființat un WC public în Bolintin-Vale, au demarat lucrările de modernizare a trotuarelor în zona centrală etc.

Dar, poate cel mai important, s-au parcurs etapele administrative și s-au obținut finanțări pentru proiectele de avengură ce vor urma: extinderea rețelelor de apă și de canalizare în Bolintin-Vale, înființarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Malu Spart-Suseni, reabilitarea drumurilor de interes local din Bolintin-Vale, realizarea unei clădiri administrative (inclusiv birouri pentru poliția locală), dotarea și echiparea școlilor.

Altele, sunt în diverse faze de proiectare sau avizare/aprobare, cum ar fi: reabilitarea Școlii Vechi, înființarea unui nou parc cu suprafața de peste 1 ha în Bolintin-Vale, extinderea spitalului orășenesc cu o clădire nouă (inclusiv unitate de primiri-urgențe), extinderea gradiniței din Bolintin-Vale, extinderea Școlii Generale din Malu Spart, reabilitarea Școlii Generale din Bolintin-Vale, modernizarea Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, modernizarea și eficientizarea iluminatului public, sensuri giratorii în intersecțiile importante, asfaltarea drumului județean  DJ 412 D către Mănăstirea Bunavestire etc.

Împreună, am organizat evenimente frumoase menite sa reînvie plăcerea de a fi împreună. Reamintim câteva dintre ele: Toamna Culturală Bolintineană, Ziua Copilui, Crăciun din inimă de copil, Competiția internațională Gedoteam Open 2017, lansarea monografiei orașului Bolintin-Vale.

Realizările anului trecut sunt dovada și ne dau speranța că împreună putem reconstrui comunitatea și orașul nostru.

Anul 2018 îl putem considera un an al proiectelor majore. Știm că fără sprijinul autorităților centrale și județene nu putem finanța și implementa proiectele noastre. Tot la fel, știm că fără răbdarea și înțelegerea dumneavoastră, cetățenii acestui oraș, ne va fi greu să le ducem bun sfârșit. De aceea, în speranța că nu abuzăm, vă rugăm să fiți în continuare alături de noi.

Suntem deja în Anul Centenar, o bornă importantă a istoriei națiunii noastre. Avem datoria de onoare de a cinsti moștenirea lasată de înaintașii noștri și de a o da mai departe generațiilor următoare. O putem face fiind uniți și construind o țară cu care să ne mândrim. Haideți să începem cu orașul nostru!

Vă doresc tuturor un An Nou în care sa fiți sănătoși, să vă bucurați de viață și în care să construim bine, împreună!
La mulți ani, bolintineni! La mulți ani, Bolintin-Vale!

Cu drag,

Daniel TRĂISTARU

Primarul Orașului Bolintin-Vale

Orașul Bolintin-Vale are sala de sport la standarde moderne

În data de 15 decembrie 2017, a fost inaugurată noua sala de sport a orașului Bolintin-Vale. Sala este amplasată în curtea Liceului Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, din orașul Bolintin-Vale.

Inaugurarea a avut loc în prezența: domnului Daniel Trăistaru, primarul orașului Bolintin-Vale și gazda evenimentului, a doamnei deputat Elena Dinu, a doamnei prefect Lavinia Crișu, a domnului președinte al Consiliului Judetean Giurgiu – Marian Mina, a doamnelor și domnilor consilieri județeni și consilieri locali și a altor invitați speciali.

Așa cum se cuvine, după ce a fost tăiată panglica, invitații au fost primiți cu pâine și sare de către un grup de copii de la Școala Gimnazială din Malu Spart.

Invitații au transmis mesaje inaugurale, ocazie cu care domnul primar Daniel Traistaru și-a prezentat mulțumirile pentru cei care au contribuit la realizarea acestui edificiu:

”Pentru că suntem în luna cadourilor și pentru că această sală de sport a fost realizată din fonduri majoritar guvernamentale, considerăm că o primim ca pe un dar întarziat din partea lui Moș Nicolae sau ca un dar, în avans, din partea lui Moș Crăciun – Guvernului României. Vreau să mulțumesc parlamentarilor giurgiuveni pentru sprijinul acordat și, în mod special, domnului senator Niculae Bădălău, cel fără de care noi nu eram astăzi aici. Mulțumesc Guvernului României care a pus la dispoziție fondurile necesare, mulțumesc Companiei Naționale de Investiții, care a implementat proiectul […]. Multumesc, deasemenea, Prefecturii și Consiliului Județean Giurgiu pentru tot sprijinul pe care ni l-au acordat atunci când ne-am împotmolit. Si, nu în ultimul rând, mulțumesc constructorului Concas Buzău, pentru profesionalismul de care a dat dovadă.”

Vorbind despre scopul și destinația acestui edificiu, domnul primar spunea:

”Acest obiectiv asigură conditțiile optime pentru desfășurarea activităților sportive din cadrul programei de învățământ a liceului tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, unul dintre cele mai mari licee din țară, având anual un număr de aproximativ 1600 de elevi. Dar, mai mult de atât, această sală oferă premisa dezvoltării activităților sportive în comunitatea noastră și poate găzdui competiții sportive de avengură națională și internațională, ce pot constitui o oportunitate de dezvoltare și crestere a notorietății localității noastre.

Pentru a crește randamentul de utilizare al acestei investiții, Primăria Orașului Bolintin-Vale a achiziționat din fonduri proprii o suprafață de protecție a terenului de joc, pentru a putea folosi sala de sport și pentru alte evenimente, altele decât cele sportive, precum evenimente sociale, educaționale, culturale. Ca de exemplu, evenimentul la care astăzi suntem prezenți.

Poate cel mai important simbol al investiției inaugurate astăzi este acela de a marca începutul unei perioade de reconstrucție a comunității noastre. O reconstrucție pe care ne-o dorim cu toții și de care este nevoie în întreaga regiune bolintineană.

Un asemenea eveniment, ne dovedește că se poate, că dacă iți dorești ceva și perseverezi în a obține, până la urma acest lucru se va înfăptui. Asta ne ambiționează și mai mult pentru realizarea obiectivului nostru major, acela de a redesena și reconstrui Bolintinul. Dacă planifici ceva și muncești cu dedicație, zi de zi, uneori chiar seară de seară, nu ai cum să dai greș. Deoarece, în momentul de față, bugetul local nu este suficient pentru a ne permite să realizăm obiectivele pe care ni le-am propus, trebuie să ne îndreptăm către alte surse de finanțare, interne și externe. Sperăm că în continuare să beneficiem de înțelegerea și deschiderea factorilor decidenți, pentru a găsi resursele financiare necesare pentru realizarea proiectelor noastre.”

 

Date tehnice ale investiției

Valoarea investiției este de 5.328.784,50 lei cu TVA și a fost realizată din fonduri guvernamentale.

În afara invesției de bază, Primăria Orașului Bolintin-Vale a alocat fonduri proprii, în valoare de 440.813,84 lei cu TVA, pentru desființarea construcțiilor degradate de pe amplasament, realizarea studiului geotehnic și a studiului topografic, îmbunătățirea terenului de fundare, amenajarea parcării din incintă, a accesului și a împrejmuirii terenului, precum și asigurarea tuturor racordurilor la utilități, pentru achiziționarea unei protecții pentru suprafața de joc, astfel încât sala să poată fi folosită și în alte scopuri decât cele sportive: evenimente culturale, sociale, educaționale, târguri și expoziții.

Sala dispune de cele mai moderne dotări: instalații de ventilație, încălzire termică, încalzire în pardoseală, iluminat nocturn, supraveghere video etc.

Suprafața construită este de 1445 mp iar suprafața terenului aferent este de 3300 mp. Sala dispune de următoarele facilități:

LA PARTER

 • Zona de primire – foyer + scara acces etaj
 • Teren sport – 1075.3 mp
 • Cabinet prim ajutor
 • Depozitare material sportiv
 • Vestiar profesori/antrenori Vestiar 1 (doua camere schimb+ gr sanitare aferente) – aproximativ 70.0 mp
 • Vestiar 2 (doua camere schimb+ grupuri sanitare aferente) – aprox 70.0 mp
 • Oficiu intreținere
 • Hol distributie sportivi/acces sportivi
 • Spații tehnice – centrala termică, tablou electric general

LA ETAJ

 • Spațiu distribuție/ foyer
 • Tribuna – 180 locuri
 • Grup sanitar pentru public divizat pe sexe
 • Spații tehnice – centrală de termo-ventilație și climatizare

Sala de sport funcționează după un Regulament de Funcționare aprobat de Consiliul Local și va intra în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public din subordinea Consiliului Local Bolintin-Vale, fiind deschisă utilizării publice.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

 

Orașul Bolintin-Vale a fost gazda competiției Gedoteam Open 2017

În data de 5 decembrie 2017, a avut loc în sala de sport din orașul Bolintin-Vale, a 7-a ediție a competiției sportive Gedoteam Open.

Competiția a fost organizată de Clubul Sportiv Taerobik Gedoteam cu sprijinul Primăriei Orașului Bolintin-Vale și al Consiliului Local Bolintin-Vale.

Gedoteam Open 2017 a fost o competiție internațională, fiind prezenți sportivi, tehnicieni, oficiali și arbitri din Romania, Moldova si Bulgaria. Numărul delegațiilor a fost de 22 cu mai bine de 350 de sportivi angrenați în toate cele trei probe desfășurate: kyorugi, speedkick și poomsae.

Evenimentul, conform celor declarate participanți, a fost unul de excepție, plin de cadouri, surprize, momente artistice, competiție la nivel înalt și voie bună între susținătorii celor prezenți.

Domnul primar al orașului Bolintin-Vale, Daniel Trăistaru, a fost invitat să acorde premiile castigătorilor și, așa cum ne-a declarat, a fost onorat.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

Crăciun din inimă de copil – Ediția 2017

În data de 18.12.2017, sub patronajul Primăriei Orașului Bolintin-Vale si al Consiliului Local Bolintin-Vale a avut loc o nouă ediție a spectacolului caritabil ”Crăciun din inimă de copil”.

Spectacolul a avut ca scop principal strângerea de fonduri pentru terapia copiilor cu dizabilități din cadrul Asociației Creștine Sfântul Stelian – Ocrotitorul Copiilor.

In cadrul evenimentului au fost decernate premii de excelență pentru elevii cu rezultate foarte bune la învățătură și la activități școlare. Au fost acordate 57 de premii, constând în: laptopuri, tablete, rucsacuri. Diplomele au fost înmanate elevilor de către domnul primar al orașului Bolintin-Vale, Daniel Traistaru.

Reamintim că, în anul 2017, Primăria Orașului Bolintin-Vale și Consiliul Local Bolintin-Vale au alocat celor trei scoli din oraș fonduri în valoare de 90.000 lei pentru acordarea premiilor de excelență în educație.

Spectacolul a fost un prilej de bucurie pentru cei prezenți, peste 500 de persoane, și mai ales pentru copiii cu dizabilități, cărora Moș Crăciun, prezent la eveniment, le-a adus cadouri frumoase.

Multe momente artistice deosebite, susținute de elevii școlilor din oraș dar și de către renumita trupă Bambi, au facut ca buna-dispoziție să umple sala.

Multumim tuturor celor implicați în realizarea acestui eveniment și în mod special partenerilor, de acum, tradiționali: Apa Nova București, Asociația Andrei Mureșianu, Radutzi SRL, Asociația Sfântul Stelian și Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

S-au aprins luminițele, așteptăm zăpada!

Deja devine tradiție ca, de sărbători, Primăria Orașului Bolintin-Vale să împodobească localitățile orașului cu luminițe de diverse culori și forme care să ne introducă în atmosfera de sarbătoare, să ne bucure privirea și sufletele.

Anul acesta în parcurile din Bolintin-Vale, Crivina si Malu Spart au fost instalate luminițe, Moși Crăciuni, sanie trasă de reni, oameni de zapadă, au fost împodobiți pomii.

Pentru a completa atmosfera și peisajul de sărbătoare de iarnă, avem nevoie de zapadă. Se lasă așteptată, dar cu siguranță va veni.

Va dorim tuturor, Sărbători Fericite!

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale

 

Sărbătorim Ziua Națională într-un mod inedit

Pentru cinstirea zilei naţionale de 1 Decembrie, la propunerea Asociaţiei pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu, Consiliul Local al oraşului Bolintin-Vale, în şedinţa din 28 noiembrie 2017, a adoptat, în unanimitate, amplasarea unor plăcuţe indicatoare care să amintească denumirile unor străzi care până în anul 1948 au purtat nume legate de Primul Război Mondial. Aceste plăcuţe vor fi montate în aceste zile de sărbătoare pe străzile din orașul Bolintin-Vale – strada Republicii (fostă Şoseaua Regina Maria), strada Agricultori (fostă Lt. Nicu Marinate), strada Partizani (fostă Lt. Călin Tănescu) şi Crivina, pe strada Zăvoiului (fostă Oituz).
A doua „surpriză” de sărbători este reprezentată de revista Sud care are un supliment reprezentat de publicaţia „Gazeta Bolintinului” din anul 1929, cu informaţii importante despre Bolintinul acelor vremuri şi, mai ales, în legătură cu Monumentul Eroilor din localitate, ridicat tocmai pentru pomenirea jertfelor din Primul Război Mondial ce au stat la fundamentul Marii Uniri din 1918.
Ediţia pe hârtie va fi disponibilă la începutul săptămânii viitoare. Editia electronică este disponibila pe pagina de facebook a Primăriei Orașului Bolintin-Vale.
Primăria Orașului Bolintin-Vale

Parcare nouă în centrul orașului

In luna noiembrie 2017, a fost dată în folosință o nouă parcare publică în centrul orașului Bolintin-Vale.

Parcarea este amplasată pe strada Republicii și este localizată conform schiței de mai jos.

Locația dispune de 24 de locuri de parcare.

 

Primăria Orașului Bolintin-Vale