ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE

cod SMIS 120135, finantat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/SUERD/1.

Prezentare proiect “ÎNFIINȚARE PARC RECREATIV ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE”

Descriere proiect parc recreativ 

Achizitii directe „Infiintare parc recreativ” – 31.05.2019