• HCL 9 – 23.01.2019 (47 kB)

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al orașului, în vederea predării amplasamentului Parohiei Bolintin-Vale I pentru construirea unei capele mortuare și rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 27.03.2014

 • HCL 8 – 23.01.2019 (75 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza Studiu de Fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare, extindere și modernizare dispensar medical”

 • HCL 7 – 23.01.2019 (49 kB)

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de Fezabilitate aferente obiectivului de investiţii „Piață agroalimentară în orașul Bolintin-Vale”

 • HCL 6 – 23.01.2019 (67 kB)

  Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Oraşului Bolintin-Vale pentru anul şcolar 2019- 2020 + Anexa

 • HCL 5 – 23.01.2019 (46 kB)

  Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 4 – 23.01.2019 (84 kB)

  Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bolintin-Vale și a serviciilor publice din subordinea Consiliului local începând cu data de 1 ianuarie 2018 + anexa

 • HCL 3 – 23.01.2019 (392 kB)

  Hotărâre privind aprobarea contractării de către Orașul Bolintin-Vale a unui împrumut bancar intern pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local + anexa

 • HCL 2 – 23.01.2019 (222 kB)

  Hotarâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018 + anexe

 • HCL 1 – 23.01.2019 (66 kB)

  Hotărâre privind aprobarea proiectului „INFIINTARE PARC RECREATIV IN ORASUL BOLINTIN-VALE”, COD SMIS 120135 și a cheltuielilor legate de proiect