• HCL 16 – 20.02.2018 (233 kB)

  Privind atribuirea de denumire unor străzi din Orașul Bolintin-Vale și satele aferente

 • HCL 15 – 20.02.2018 (155 kB)

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolinti n-Vale, Secţiunea -Alte bunuri însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bolintin-Vale nr.26 din 20 mai 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al orașului Bolintin-Vale

 • HCL 14 – 20.02.2018 (927 kB)

  Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Bolintin-Vale şi al unităţilor subordonate, pe anul 2018 precum şi a listei obiectivelor de investiţii

 • HCL 13 – 31.01.2018 (63 kB)

  Privind emitere acord subtraversare drum de exploatare situat în Tarlaua 19 solicitat de de SC NBG SRL

 • HCL 12 – 31.01.2018 (73 kB)

  privind transformarea unor posturi din Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc Bolintin-Vale

 • HCL 11 – 31.01.2018 (559 kB)

  privind actualizarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale”, însuşită prin HCL nr. 26 din 20.05.2002 şi atestată prin HG nr. 968/2002

 • HCL 10 – 31.01.2018 (68 kB)

  privind schimbarea destinaţiei imobilului corp 2 „Şcoală veche” şi a terenului aferent în suprafaţă de 1750 mp, în scopul realizării lucrărilor de „ Restaurare-consolidare şi valorificare Şcoală veche în vederea amenajării Centrului multicultural Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu” şi dezafectarea imobilului corp C1

 • HCL 9 – 31.01.2018 (119 kB)

  Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bolintin-Vale şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului local începând cu data de 1 ianuarie 2018

 • HCL 8 – 31.01.2018 (96 kB)

  Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2018-2019

 • HCL 7 – 31.01.2018 (63 kB)

  Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5690/30.04.2015 cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu

 • HCL 6 – 31.01.2018 (59 kB)

  Privind retragerea comunei Adunații Copăceni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”

 • HCL 5 – 31.01.2018 (61 kB)

  Privind aprobarea aderării comunei Roata de Jos din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”

 • HCL 4 – 19.01.2018 (61 kB)

  Privind achiziționarea activului imobil – teren și construcții, proprietarea SC AGROMEC SA Bolintin-Vale, aflat în procedură de lichidare judiciară, situat în Oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu

 • HCL 3 – 19.01.2018 (85 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădiniţa nr. 1 Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 2 – 19.01.2018 (90 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Şcoala gimnazială nr. 1 Malu-Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu ”

 • HCL 1 – 08.01.2018 (58 kB)

  Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare cu excedentul secțiunii de funcționare în vederea stabilirii execuției bugetului local pe anul 2017