• HCL 27 – 30.03.2017 (408 kB)

  Privind preluarea din domeniul public al statului și administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al orașului Bolintin-Vale și administrarea Consiliului Local Bolintin-Vale a imobilului compus din clădire și teren aferent, situat în orașul Bolintin-Vale, Str. Sabarului, nr. f.n. Județul Giurgiu.

 • HCL 26 – 30.03.2017 (1 MB)

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Bolintin-Vale și al unităților subordonate, pe anul 2017 precum și a listei obiectelor de investiții.

 • HCL 25 – 15.03.2017 (401 kB)

  Privind aprobarea realizării investiției : “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIȘTI ȘI TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU – ETAPA – II ” și a indicatorilor tehnico-economici.

 • HCL 24 – 15.03.2017 (401 kB)

  Privind aprobarea realizării investiției : “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE BICICLIȘTI ȘI TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU – ETAPA – I” și a indicatorilor tehnico-economici

 • HCL 23 – 15.03.2017 (667 kB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE MALU-SPART ȘI SUSENI, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 22 – 28.02.2017 (210 kB)

  Privind atribuirea în folosință gratuită Asociației Grup Sportiv ” F.C. Bolintin-Malu Spart 2017″, a stadionului orășenesc Bolintin-Vale, proprietare publică a Orașului Bolintin-Vale

 • HCL 21 – 28.02.2017 (215 kB)

  Privind inițierea demersurilor în vederea achiziției unui imobil și a terenului aferent acestuia

 • HCL 20 – 28.02.2017 (245 kB)

  Privind aprobarea “Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar”

 • HCL 19 – 28.02.2017 (138 kB)

  Privind alegerea președintelui de ședință

 • HCL 18 – 28.02.2017 (685 kB)

  privind ocuparea în mod temporar și definitiv a unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Bolintin-Vale, pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică imobil de locuit situat în oraș Bolintin-Vale, Str. Viitorului nr. 55A, județul Giurgiu, beneficiar Niculae Florin

 • HCL 17 – 28.02.2017 (367 kB)

  Privind transformarea unor posturi din Statutul de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 16 – 28.02.2017 (235 kB)

  Privind prelungirea contracrului de închiriere nr. 5690/30.04.2015 încheiat cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu

 • HCL 15 – 28.02.2017 (405 kB)

  Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Orașului Bolintin-Vale pentru anul școlar 2017-2018

 • HCL 14 – 28.02.2017 (218 kB)

  Privind achiziționare teren în vederea construirii unei piețe agroalimentare în orașul Bolntin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 13 – 28.02.2017 (233 kB)

  Privind achiziționarea unui teren în suprafață de 878 mp, având nr. cadastral 33262 situat în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu

 • HCL 12 – 13.02.2017 (255 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MALU-SPART ȘI SUSENI, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 11 – 13.02.2017 (437 kB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 10 – 13.02.2017 (429 kB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 9 – 13.02.2017 (421 kB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “TÂRG SĂPTĂMÂNAL, ORAȘ BOLINTIN-VALE”

 • HCL 8 – 13.02.2017 (452 kB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “Continuarea lucrărilor de execuție la extinderea Școlii gimnaziale din sat Malu-Spart, oraș Bolintin-Vale”

 • HCL 7 – 13.02.2017 (583 kB)

  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE “ȘCOALA VECHE” ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 6 – 13.02.2017 (258 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrativ S+P+3E, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

 • HCL 5 – 13.02.2017 (268 kB)

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții : “POD RUTIER PESTE RÂUL SABAR, SAT CRIVINA, ORAȘ BOLINTIN-VALE, JUDEȚ GIURGIU”

 • HCL 4 – 26.01.2017 (253 kB)

  Privind aprobarea Statutului de funcții al Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale

 • HCL 3 – 26.01.2017 (5 MB)

  Privind aprobarea propunerilor de cheltuieli de natura investițiilor pentru anul 2017 la nivelul Spitalului Orășenesc Bolintin-Vale și asigurarea cofinanțării

 • HCL 2 – 26.01.2017 (215 kB)

  Privind schimbarea destinației imobilului situat în oraș Bolintin-Vale, sat Malu-Spart, jud. Giurgiu, din Cămin cultural Malu Spart în Sală de sport și Grădiniță Malu Spart